ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

28 Μαρτίου 2011 11:48

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Ενημέρωση σχετικά με επιστολή εργαζομένου προς την Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. 2.2. Διακοπή ασφαλιστηρίου για κάλυψη κτιρίου ΕΔΟΕΑΠ- Έναρξη νέας συνεργασίας 3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ 5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 31-12-2010 6. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ 7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 8. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ …

Περισσότερα
21 Μαρτίου 2011 10:48

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Δελτίο Ελέγχου από Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 2.2. Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με το έγγραφο «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης» 2.3. Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με την πυκνότητα των επισκέψεων στους ιατρούς, οδοντιάτρους και φυσικοθεραπευτήριο του ΕΔΟΕΑΠ 2.4. Απαντητική επιστολή νοσηλευτηρίου σχετικά με παροχή έκπτωσης 2.5. Ενημέρωση ΔΣ για αιμοδοσία ΟΑΤΥΕ 2.6. Ενημέρωση ΔΣ για οικονομικά στοιχεία …

Περισσότερα
14 Μαρτίου 2011 10:49

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 – Διαχειριστική Επάρκεια από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 2.2. Άρθρο του επικεφαλής ιατρικών υπηρεσιών Θεσσαλονίκης κ. Κουτσομητέλη για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΔΟΕΑΠ 2.3. Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με τα έγγραφα «Μητρώου Δεσμεύσεων» και «Τοκομερίδια Ομολόγων» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 2.4. Ενημέρωση για αμοιβές χειρουργών ΕΔΟΕΑΠ 2.5. Πρακτικό Εξελεγκτικής Επιτροπής για το …

Περισσότερα
28 Φεβρουαρίου 2011 10:49

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Χρόνοι αναμονής ραντεβού ιατρικών επισκέψεων στα οδοντιατρεία και στο φυσικοθεραπευτήριο 2.2. Ενημέρωση ΔΣ για αγωγές  μελών 3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ 4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 7. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΑΓΙΩΝ-ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 8. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  ( 1 …

Περισσότερα
22 Φεβρουαρίου 2011 10:50

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Εκπαίδευση Διοικητικού Προσωπικού 2.2. Αμοιβές Βοηθών Χειρουργών στο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ 2.3. Κάλυψη Συντήρησης Μηχανημάτων Οργανισμού – Υποχρέωση από Ασφαλιστικό Συμβόλαιο 3. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ 5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Περισσότερα
21 Φεβρουαρίου 2011 10:50

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Κατάθεση πρότασης στο Ε.Π  Ψηφιακή Σύγκλιση – υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας  Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης – ΗΔΙΚΑ ΑΕ – ΕΔΟΕΑΠ 2.2. Ευχαριστήρια επιστολή Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος για την έκδοση του ΕΔΟΕΑΠ *Ήταν κάποτε ένας πόλεμος* 2.3. Ορισμός εισφοράς για ασφαλισμένους που έχουν διαγραφεί οριστικά από τις οικείες Ενώσεις για παραβίαση Καταστατικών Διατάξεων ή για διάπραξη …

Περισσότερα
7 Φεβρουαρίου 2011 10:51

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Στοιχεία μονογονεϊκών οικογενειών με 2 τέκνα 2.2. Πρόοδος εργασιών κατά το μήνα Ιανουάριο 2011 στο κτίριο της οδού Ορμηνίου 2.3. Απάντηση Ιατρικού Κέντρου σχετικά με μείωση τιμοκαταλόγου ΕΔΟΕΑΠ 3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ 4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 7. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ …

Περισσότερα
31 Ιανουαρίου 2011 10:51

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Ενημέρωση για την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση (κωδ.25) της Ψηφιακής Σύγκλισης 2.2. Ενημέρωση για το θέμα της παραμονής στο site θεραπευτηρίου 2.3. Απάντηση νοσηλευτηρίων για μείωση τιμοκαταλόγου για το έτος 2011 2.4. Αιτήσεις Προκαταβολών εφάπαξ ενίσχυσης 2.5. Πίνακες Ειδικών βοηθημάτων και Επιδομάτων Παραπληγίας 2.6. Διευκρινήσεις για την καθιέρωση ΦΠΑ στην Νοσοκομειακή Περίθαλψη 3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ …

Περισσότερα
24 Ιανουαρίου 2011 10:52

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Επιστολή ΕΣΗΕΑ σχετικά με τα δικαιώματα Γ’ Τριμήνου 2010 και απάντηση ΕΔΟΕΑΠ 2.2. Ενημέρωση Διοικητικού Συμβουλίου για ΔΣ ΟΑΤΥΕ 2.3. Ανακοινώσεις για την πορεία εργασιών ανακατασκευής κτιρίων 2.4. Yποβολή Πρότασης στην Πρόσκληση (κωδ.25) της Ψηφιακής Σύγκλισης – Υποβολή αίτησης για Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας 2.5. Επιστολές ασφαλισμένων σχετικά με νοσηλεία τους σε θεραπευτήριο 2.6. Ενημέρωση για αναλογιστική μελέτη …

Περισσότερα
11 Ιανουαρίου 2011 10:53

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Επιστολή ΕΔΟΕΑΠ σε ΠΟΕΣΥ για το αγγελιόσημο στο διαδίκτυο 2.2. Αποστολή στοιχείων προϋπολογισμού έτους 2011 στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 2.3. Ενημέρωση Διοικητικού Συμβουλίου για πορεία υπογραφής σύμβασης εργασιών αναδιαρρύθμισης κτιρίων και έγκριση σχετικού χρονοδιαγράμματος 2.4. Ενημέρωση Διοικητικού Συμβουλίου με ενέργειες ΔΣ ΟΑΤΥΕ 2.5. Ενημέρωση Διοικητικού Συμβουλίου για θέμα νοσηλευτηρίου 2.6. Απαντητική επιστολή ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ …

Περισσότερα