Οικονομικά στοιχεία
Σύνοψη Οικονομικών Στοιχείων 2011

Η σκληρή και αμείλικτη γλώσσα των αριθμών μας δίνει τα παρακάτω στοιχεία: • 18.275 Μέλη, εκ των οποίων 1.927 Συνταξιούχοι * • 201.905.252,58€ Αποθεματικά Κεφάλαια * • 160.797.920,26 € Χρηματικά Διαθέσιμα* • Απολογισμός 2011 Έσοδα: 45.387.224,95 €** Έξοδα: 67.922.979,37 €** … Περισσότερα »

Ισολογισμός 2011
Ισολογισμός 2010
Ισολογισμός 2009
Ισολογισμός 2008
Ισολογισμός 2007