ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

5. Πώς μπορώ να ανανεώσω την ασφάλιση των τέκνων μου στον ΕΔΟΕΑΠ;

Για όλες τις περιπτώσεις ανανέωσης ασφάλισης τέκνου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι το τέκνο είναι άγαμο. Εκδίδεται και ηλεκτρονικά από την εφαρμογή, https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases Η εγγραφή του τέκνου πρέπει να αναγράφεται ως ΚΑΝΟΝΙΚΗ και όχι ενδεικτική. Ίσως είναι σκόπιμο να εκδώσει το Πιστοποιητικό το ίδιο το τέκνο σας.
  • υπεύθυνη Δήλωση άμεσου μέλους ότι το τέκνο δεν έχει εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες ή ελεύθερα επαγγέλματα, δεν εργάζεται, είναι άγαμο, δεν έχει δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο φορέα και σε περίπτωση αλλαγής των στοιχειών αυτών ή στράτευσης των αρρένων τέκνων, οφείλει να ενημερώσει τον Οργανισμό.

Επίσης, ανά κατηγορία ηλικίας τέκνων απαιτούνται επιπλέον των ανωτέρω και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Τέκνα ηλικίας 18-24 ετών

Η ανανέωση της περίθαλψης των τέκνων -έμμεσων ασφαλισμένων γίνεται άπαξ μέχρι την 31/12 του έτους συμπλήρωσης του  24ου έτους μετά από την υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών, κατά την συμπλήρωση του 18ου έτους του τέκνου.

Ο γονέας υποβάλλει επίσης:

  • βεβαίωση σπουδών (προαιρετικά)
  • πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία 

 Για την κατηγορία ενήλικων τέκνων ηλικίας 19 έως 23 ετών γίνεται αυτόματη παράταση της περίθαλψης έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους που το τέκνο συμπληρώνει το 24ο έτος της ηλικίας, χωρίς την υποχρέωση υποβολής  δικαιολογητικών εκ μέρους του γονέα -άμεσα ασφαλισμένου  , μετά από έλεγχο στην ΗΔΙΚΑ , εφόσον έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα στον ΕΔΟΕΑΠ και δεν έχουν δικαίωμα περίθαλψης σε άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Επισημαίνεται ότι ο γονέας -άμεσο μέλος του ΕΔΟΕΑΠ υποχρεούται να ενημερώνει τον Οργανισμό για οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση του τέκνου (π.χ. ανάληψη εργασίας ,στράτευση κλπ).

Σε περίπτωση που μετά τη διενέργεια ελέγχου διαπιστωθεί ότι το τέκνο εμφανίζει ενεργή ασφαλιστική ικανότητα σε άλλο φορέα, η περίθαλψή του θα διακόπτεται αυτομάτως.

 

Τέκνα ηλικίας 24-26 ετών

  • βεβαίωση σπουδών ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ
  • εκκαθαριστικό της εφορίας του τέκνου τελευταίου έτους  ή φορολογική δήλωση του γονέα τελευταίου έτους στην οποία εμφανίζεται το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος
  • έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  με δικαιολόγηση ποσών που αφορούν σε μισθωτή υπηρεσία/σύνταξη, αυτοτελώς φορολογούμενων ποσών αν και εφόσον εμφανίζονται στο εκκαθ. σημείωμα του τέκνου.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο info@edoeap.gr αλλά και ηλεκτρονικά μέσω της επιλογής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ και ακολούθως  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και είναι ανοικτή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

Τέκνα ηλικίας άνω των 24 ή 26 για ασφάλιση με καταβολή εισφοράς

  • εκκαθαριστικό της εφορίας του τέκνου τελευταίου έτους  ή φορολογική δήλωση του γονέα τελευταίου έτους στην οποία εμφανίζεται το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος
  • έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  με δικαιολόγηση ποσών που αφορούν σε μισθωτή υπηρεσία/σύνταξη, αυτοτελώς φορολογούμενων ποσών αν και εφόσον εμφανίζονται στο εκκαθ. σημείωμα του τέκνου

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο info@edoeap.gr και η κάλυψη παρέχεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Ειδικά για τις περιπτώσεις αναπήρων τέκνων, προστίθεται στα παραπάνω δικαιολογητικά και το πιστοποιητικό ΚΕΠΑ από όπου να προκύπτει αναπηρία 67% και άνω και τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική δήλωση γονέα, ενώ στις περιπτώσεις ανάδοχων τέκνων η σχετική δικαστική απόφαση.

Η ασφάλιση των έμμεσων μελών θα ανανεώνεται μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τον Τομέα Ασφάλισης. Εάν κατά τον έλεγχο ασφαλιστικής ικανότητας μέσω ΗΔΙΚΑ διαπιστωθεί ότι υπάρχει δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο φορέα, η ασφάλιση δεν θα ανανεώνεται.

Σε περίπτωση που δεν έχουν αποσταλεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το αίτημα συνέχισης ασφάλισης του έμμεσου μέλους θα παραμένει σε εκκρεμότητα και ο ασφαλισμένος θα ενημερώνεται σχετικά.

Η ανανέωση των ενήλικων τέκνων γίνεται κατόπιν αίτησης του άμεσα ασφαλισμένου και ισχύει μέχρι τις 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, εκτός των τέκνων με εισφορά.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο info@edoeap.gr