ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Απολογισμοί μελών για το έτος 2008

1. Ο απολογισμός του Δ.Σ από τον Πρόεδρο κ. Νίκο Κιάο

2. Ο οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ. από τον Ταμία κ. Νίκο Δουλαβέρη
i. Παρουσίαση
ii. Κείμενο

3. Ο απολογισμός του Τ.Υ.Π. Αθηνών από την Πρόεδρο του Τ.Υ.Π. κα Ελένη Σπανοπούλου