Ανακοίνωση

Δίκτυο συμβεβλημένων ιατρών μας για τη νέα γρίπη

Δίκτυο συνεργαζομένων ιατρών μας για την αντιμετώπιση της νέας γρίπης

ΑΠΟ
κα Ελένη Σπανοπούλου ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΡΟΣ
Αρχίατρο ΕΔΟΕΑΠ
Αν.Αρχιάτρους ΕΔΟΕΑΠ
Ιατρικό προσωπικό ΕΔΟΕΑΠ
Νοσηλευτικό προσωπικό ΕΔΟΕΑΠ
Διοικητικό προσωπικό ΕΔΟΕΑΠ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΕΔΟΕΑΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

Αγαπητοί/ες,

Στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας για την καλύτερη προετοιμασία του ΕΔΟΕΑΠ αναφορικά με την πιθανή πανδημία Γρίπης (Η1Ν1), σας γνωρίζω ότι με απόφαση του Δ.Σ. οργανώθηκε Δίκτυο συνεργαζομένων Ιατρών που θα δέχονται ασφαλισμένους μας με συμπτώματα Γρίπης,σε διάφορες περιοχές των Αθηνών και με ειδική αμοιβή.

Σας κοινοποιώ την Λίστα των συμβεβλημένων-συνεργαζομένων Ιατρών ( Παθολόγοι-Πνευμονολόγοι-Παιδίατροι ) και παρακαλώ σε κάθε επαφή σας, τηλεφωνική η προσωπική, με τους ασφαλισμένους μας, να τους ενημερώνετε σχετικά με το Δίκτυο Γρίπης ΕΔΟΕΑΠ ανάλογαμετον τόπο κατοικίας τους.