ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

6 Ιουνίου 2011 11:41

1. ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Περισσότερα
23 Μαΐου 2011 11:42

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Δωρεά μηχανήματος άσκησης από το ΤΥΠΑΤΕ 2.2. Ενημέρωση ΔΣ για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. 3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ 4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 7. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (2 Κέντρα) 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΩΣΕΩΝ …

Περισσότερα
16 Μαΐου 2011 11:42

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Επιστολές προς την Εξελεγκτική Επιτροπή 2.2. Απάντηση σε έγγραφό Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 2.3. Ενημέρωση για ενέργειες δημοσιοποίησης της Γενικής Συνέλευσης 2.4. Δελτίο Τύπου της ΠΟΣΙΠΥ 2.5. Επιστολή  Μέσου σχετικά με οφειλές 3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ 4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6. ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ …

Περισσότερα
10 Μαΐου 2011 11:43

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Ενημέρωση για περιστατικά λοιμώξεων του αναπνευστικού κατά την περίοδο 2010-2011 2.2. Εκπροσώπηση ΕΔΟΕΑΠ στη Γενική Συνέλευση Μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς 3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 4. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΜΙΑ ΜΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΟΡΜΙΝΙΟΥ 5. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ …

Περισσότερα
9 Μαΐου 2011 11:43

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με θέμα ασφαλισμένου 2.2. Πρόοδος εργασιών κατά το μήνα Απρίλιο του 2011 στο κτίριο της οδού Ορμινίου 3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ 4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΟΡΜΙΝΙΟΥ 6. ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ …

Περισσότερα
2 Μαΐου 2011 11:44

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ 4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 6. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2010 7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ  ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (ΧΡΗΣΕΙΣ 1999-2007) 8. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (3 ασφαλισμένοι) …

Περισσότερα
27 Απριλίου 2011 11:44

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Λίστα εκμισθωμένων ακινήτων ΕΔΟΕΑΠ 3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ 4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2010 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2010 7. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 8. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΡΜΗΝΙΟΥ 9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΩΣΕΩΝ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 10. …

Περισσότερα
18 Απριλίου 2011 11:45

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Επιστολή Βουλευτή Αττικής -Απαντητική επιστολή Προέδρου Δ.Σ. 2.2. Πρόταση Προέδρου για καταβολή εξόφλησης δημόσιας νοσοκομειακής περίθαλψης έως 31-5-2011 3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ 4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 7. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΔΟΕΑΠ …

Περισσότερα
11 Απριλίου 2011 11:46

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Επιστολή Αρχιάτρου 2.2. Σχετικά με λύση μίσθωσης ακινήτου ΕΔΟΕΑΠ 2.3. Ενημέρωση για Πίνακα χαρτοφυλακίου μετοχών 2.4. Πρόοδος εργασιών κατά το μήνα Μάρτιο 2011 στο κτίριο της οδού Ορμινίου 3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ 4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6. ΚΑΤ΄ΑΡΧΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ …

Περισσότερα
4 Απριλίου 2011 11:47

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Ενημέρωση για θέματα Πρωτοκόλλου 2.2. Ενημέρωση για την εκτέλεση αποφάσεων ΔΣ για συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου 2.3. Ενημέρωση ασφαλισμένων για παροχή υπηρεσιών Μαίας 2.4. Ενημέρωση ασφαλισμένων και συνεργατών σχετικά με τις Παρακλινικές Εξετάσεις 2.5. Ενημέρωση από Πρόεδρο ΔΣ για εξέλιξη Δικών 2.6. Ενημέρωση για εκδίκαση υπόθεσης στην Ολομέλεια Συμβουλίου Επικρατείας 2.7. Ενημέρωση για  επιστολή Αρχιάτρου 3. …

Περισσότερα