ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

17 Οκτωβρίου 2012 12:39

Οι άμεσα ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ δικαιούνται οδοντιατρικής περίθαλψης από την έναρξη του ασφαλιστικού τους δικαιώματος, ενώ τα προστατευόμενα μέλη τους, μετά από δύο έτη. Οδοντιατρική περίθαλψη παρέχεται στα οδοντιατρεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, τα οποία λειτουργούν από Δευτέρα έως …

Περισσότερα
15 Οκτωβρίου 2012 11:41

Για τα παιδιά των ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ τα οποία χρειάζεται να φοιτούν σε ειδικά σχολεία, ο Οργανισμός καλύπτει τη δαπάνη μετά από αίτηση του ασφαλισμένου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@edoeap.gr και έγκριση Διοικητικού Συμβουλίου, έως του ποσού των 1.100,00 ευρώ/μήνα, με …

Περισσότερα
15 Οκτωβρίου 2012 11:40

Ο Οργανισμός χορηγεί βοήθημα κηδείας ύψους 1.500 ευρώ για τα άμεσα μέλη και 1.100 ευρώ για τα έμμεσα μέλη. Δικαιούχος είναι αυτός στον οποίο έχει εκδοθεί το Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών από το γραφείο τελετών. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής: …

Περισσότερα
15 Οκτωβρίου 2012 11:38

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ, οι οποίοι υποβάλλονται σε συνεδρίες αιμοκάθαρσης και με την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν σχετικό επίδομα από άλλο φορέα, δικαιούται επίδομα νεφροπαθών, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 400 ευρώ για τους άμεσα ασφαλισμένους και 250 ευρώ …

Περισσότερα
15 Οκτωβρίου 2012 11:27

Οι ασφαλισμένες του ΕΔΟΕΑΠ δικαιούνται επιδόματος για φυσιολογικό τοκετό 1.500 ευρώ για κάθε παιδί. Σε περίπτωση φυσιολογικού τοκετού σε δημόσιο νοσοκομείο ο ΕΔΟΕΑΠ καταβάλλει ως επίδομα στη μητέρα το ποσό των 1.500 ευρώ μείον το κόστος νοσηλείας. Τα ίδια ποσά …

Περισσότερα
15 Οκτωβρίου 2012 11:25

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ οι οποίοι χρειάζεται λόγω πάθησης να χρησιμοποιούν πιεσόμετρο καλύπτονται για την αγορά του έως του ποσού των 50 ευρώ ανά διετία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση της δαπάνης είναι η προσκόμιση γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού για …

Περισσότερα
15 Οκτωβρίου 2012 11:23

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ καλύπτονται για αγορά αεροστρώματος έως του ποσού των 150 ευρώ με συμμετοχή τους 30%, μετά από προσκόμιση γνωμάτευσης θεράποντος ιατρού και σύμφωνη γνώμη αρχιάτρου. Σε περίπτωση ενοικίασης, εγκρίνεται δαπάνη για ένα μήνα με συμμετοχή 10% και …

Περισσότερα
15 Οκτωβρίου 2012 11:20

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ δικαιούνται αποζημίωσης σε περίπτωση που απαιτείται η διενέργεια ενέσεων λόγω κατάκλισης, αδυναμίας μετακίνησης ή αναπηρίας, 10 ευρώ ανά ένεση. Απαιτείται γνωμάτευση θεράποντος ιατρού και φορολογικό παραστατικό σχετικό με τη δαπάνη.

Περισσότερα
15 Οκτωβρίου 2012 11:16

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ δικαιούνται κάλυψη δαπάνης για διενέργεια συνεδριών βελονισμού, έως 20 κατ’  έτος, με αποζημίωση 15 ευρώ ανά συνεδρία. Απαιτείται παραπεμπτικό θεράποντος ιατρού και νόμιμη απόδειξη ιατρών όλων των ειδικοτήτων ή φυσικοθεραπευτών. Στα ιατρεία του ΕΔΟΕΑΠ (Αθήνα) οι …

Περισσότερα
15 Οκτωβρίου 2012 11:08

Για την εισαγωγή σε νοσοκομείο, συμβεβλημένο θεραπευτήριο ή μη, η κάλυψη της δαπάνης νοσηλείας τους πραγματοποιείται μόνο εφόσον έχει εκδοθεί από τον Οργανισμό το απαραίτητο εισιτήριο. Η εισαγωγή στο νοσηλευτικό ίδρυμα γίνεται έπειτα από έγγραφη μηχανογραφημένη εντολή (εισιτήριο) του ΤΥΠ, μετά …

Περισσότερα