ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

11. Εμφανίζω διπλή ασφαλιστική ικανότητα. Τι πρέπει να κάνω;

Εάν εμφανίζετε ασφαλιστική ικανότητα στον ΕΦΚΑ από παράλληλη εργασία πρέπει να προβείτε στις κάτωθι ενέργειες:

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε έναν φορέα υγειονομικής περίθαλψης συμπληρώνοντας και υπογράφοντας το σχετικό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης και αποστέλλοντάς το στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@edoeap.gr, το οποίο θα συνοδεύει το αίτημά σας για τη χορήγηση βεβαίωσης επιλογής υγειονομικού φορέα.

Σε περίπτωση που επιλέγετε τον ΕΔΟΕΑΠ ως φορέα Υγείας και Περίθαλψης επιλέγετε το έντυπο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΕΦΚΑ

Σε περίπτωση που επιλέγετε τον ΕΦΚΑ-ΕΟΠΥΥ ως φορέα Υγείας και Περίθαλψης επιλέγετε το έντυπο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΕΔΟΕΑΠ

Στη συνέχεια θα σας χορηγηθεί βεβαίωση εξαίρεσης (στην περίπτωση που επιλέξετε τον ΕΔΟΕΑΠ για την υγειονομική σας περίθαλψη), την οποία χρειάζεται να καταθέσετε στον ΕΦΚΑ προκειμένου να απαλλαγείτε  από διπλή εισφορά ασθενείας και να μεριμνήσετε για τη διαγραφή σας από τον άλλο φορέα καθότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις δεν είναι σύννομη η ύπαρξη ασφαλιστικής ικανότητας σε δύο ασφαλιστικούς φορείς.

Στην περίπτωση που το δικαίωμα περίθαλψής σας στον άλλο φορέα είναι εκ παραδρομής ενεργό, θα πρέπει να αιτηθείτε τη διαγραφή σας από αυτόν.