ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

7. Πώς μπορώ να ανανεώσω την ασφάλισή μου στον ΕΔΟΕΑΠ ως δικαιοδόχο μέλος;

Προκειμένου να ανανεωθεί η περίθαλψη των δικαιοδόχων συζύγων, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Προκειμένου να ανανεωθεί η περίθαλψη των δικαιοδόχων τέκνων, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Η περίθαλψη των δικαιοδόχων μελών του Οργανισμού λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους και ανανεώνεται με την αποστολή του σχετικού αιτήματος στο info@edoeap.gr καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των δικαιολογητικών μέσω της εφαρμογής επικαιροποίησης.