ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 F.: 2310 251945

9. Πώς θα πάρω βεβαίωση (ασφάλισης, χρόνου προϋπηρεσίας, επιλογής υγειονομικού φορέα, κ.α.);

Για να σας χορηγηθεί βεβαίωση ασφάλισης πρέπει να υποβάλλετε σχετική αίτηση, αναγράφοντας το λόγο που επιθυμείτε να εκδοθεί (π.χ. για χρήση στον ΕΦΚΑ). Η βεβαίωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο email που έχετε δηλώσει.

Σε ότι αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης για επιλογή υγειονομικού φορέα, χρειάζεται η αίτησή σας για τη χορήγηση βεβαίωσης να συνοδεύεται με τη σχετική υπεύθυνη δήλωση. 

Σε περίπτωση που επιλέγετε τον ΕΔΟΕΑΠ ως φορέα Υγείας και Περίθαλψης επιλέγετε το έντυπο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΕΦΚΑ

Σε περίπτωση που επιλέγετε τον ΕΦΚΑ-ΕΟΠΥΥ ως φορέα Υγείας και Περίθαλψης επιλέγετε το έντυπο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΕΔΟΕΑΠ

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο info@edoeap.gr.