ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

16 Φεβρουαρίου 2018 15:53

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις & Θέματα κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση & λήψη απόφασης (εξ΄αναβολής ΣΔΣ 1/4-1-2018) σχετικά με την απολογία κληθείσης σε  απολογία υπαλλήλου του Οργανισμού 2.2 Σύσταση επιτροπής για πρόσληψη ιατρών Θέμα 3ο:     Σχετικά με έγκριση σύναψης σύμβασης με  Δικηγορικό Γραφείο Θέμα 4ο:     Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4498/2017 σε ότι αφορά τη σύνταξη της αναλυτικής περιοδικής …

Περισσότερα
7 Φεβρουαρίου 2018 10:41

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Σύμβαση – ΠΛΑΙΣΙΟ μεταξύ Ταμείων Υγείας 2.2 Ενημέρωση & λήψη απόφασης (εξ΄αναβολής ΣΔΣ 1/ 4-1-2018) σχετικά με την απολογία κληθείσης σε  απολογία υπαλλήλου του Οργανισμού 2.3 Ενημέρωση και λήψη απόφασης για αγωγή 2.4 Σχετικά με καθυστερήσεις υπηρεσιών Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού, Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης …

Περισσότερα
7 Φεβρουαρίου 2018 10:37

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις  και Θέματα κ. Προέδρου 2.1  Ημερολόγιο Δικασίμων μηνός Ιανουαρίου  2018 2.2 Απολογισμός δικασίμων Δεκεμβρίου 2017 2.3 Επαναπιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ISO 2.4 Ενημέρωση για τις δαπάνες του μικροβιολογικού 2.5 Ενημερωτικό σημείωμα με θέμα την παρατήρηση της εξελεγκτικής επιτροπής σχετικά με αύξηση των δαπανών διοίκησης-διάθεσης για το Γ’ τρίμηνο 2017. 2.6 Σχετικά με τον τρόπο αποπληρωμής …

Περισσότερα