ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

20 Ιουνίου 2018 12:17

Ανακοινώσεις & Θέματα κ. Προέδρου Επανέγκριση Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων μετά τις προσθήκες – τροποποιήσεις που ζητήθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Περισσότερα
12 Ιουνίου 2018 15:18

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις & Θέματα κ. Προέδρου 2.1 Επικύρωση δια περιφοράς απόφασης σχετικά με επιστολή στον Υφυπουργό Εργασίας για συνάντηση 2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για την πρόοδο του Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων και το μνημόνιο συνεργασίας (Σύμφωνο Εχεμύθειας και Εμπιστευτικότητας) 2.3 Ενημέρωση Δ.Σ. για την έναρξη συνεδριάσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο του Δ΄ τριμήνου 2017 2.4 Ενημέρωση Δ.Σ. …

Περισσότερα
16 Μαρτίου 2018 16:46

  Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις και θέματα κ. Προέδρου 2.1  Πορεία κανονισμού είσπραξης εσόδων 2.2 Σχέδιο Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για καταλογισμούς οφειλών 2.3 Απολογισμός δικασίμων μηνός Φεβρουαρίου  2018. 2.4 Eπικύρωση απόφασης δια περιφοράς σχετικά με έγκριση άμεσης τοποθέτησης βηματοδότη σε  ασφαλισμένη 2.5 Ενημέρωση και λήψη απόφασης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 2.6 Ενημέρωση και λήψη απόφασης για το Μνημόνιο …

Περισσότερα
16 Μαρτίου 2018 16:37

  Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις & Θέματα κ. Προέδρου 2.1 Κανονισμός Είσπραξης Εσόδων, έγγραφο ΕΦΚΑ για ιστοσελίδες. Ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη αποφάσεων 2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με επιστολή ΕΣΗΕΑ για την ασφάλιση εργαζόμενων συντακτών με δύο απασχολήσεις με μπλοκ παροχής υπηρεσιών 2.3 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με επιστολή ΕΣΠΗΤ για συνάντηση των Ενώσεων Τύπου για τη διεύρυνση του ΕΔΟΕΑΠ …

Περισσότερα
16 Μαρτίου 2018 16:19

  Θέμα 1ο:     Ανακοινώσεις και θέματα κ. Προέδρου 1.1   Κανονισμός Είσπραξης Εσόδων- Εγκύκλιος Υφυπουργού Εργασίας –Συνάντηση με Υφυπουργό Εργασίας- Συζήτηση και λήψη αποφάσεων 1.2  Ημερολόγιο  δικασίμων μηνός Μαρτίου 2018. 1.3 Σχετικά  με καταβολή ετήσιας εισφοράς έτους 2017 του ΕΔΟΕΑΠ προς την ΟΑΤΥΕ Θέμα 2ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης 2.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ) 2.2 Ειδικά θέματα …

Περισσότερα
16 Μαρτίου 2018 16:17

  Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις & Θέματα κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την ΑΠΔ και τον ΕΦΚΑ 2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με εξώδικες δηλώσεις εταιρειών με επιφύλαξη για καταβολή εργοδοτικής εισφοράς 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών 2.3 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με εξώδικη δήλωση-πρόσκληση εταιρειών περί μη πληρωμής εργοδοτικής εισφοράς 2% επί του ετήσιου …

Περισσότερα
16 Μαρτίου 2018 15:43

  Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις και θέματα κ. Προέδρου 2.1  Εξελίξεις στο ζήτημα της υποβολής της ΑΠΔ και είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων  2.2 Απολογισμός δικασίμων μηνός Ιανουαρίου  2018 2.3 Σχετικά με ανακοίνωση- πρόσκληση από ΣΕΥΕ για διάλογο 2.4  Επικύρωση απόφασης δια περιφοράς σχετικά με συνέχιση ενήλικου τέκνου στην ασφάλιση του Οργανισμού λόγω αναπηρίας   2.5  Εξώδικα …

Περισσότερα
16 Μαρτίου 2018 15:14

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις & Θέματα κ. Προέδρου 2.1 Eπικύρωση απόφασης δια περιφοράς σχετικά με εγκύκλιο 2.2 Eπικύρωση απόφασης δια περιφοράς σχετικά με έγκριση θεραπείας δύο ασφαλισμένων με σοβαρή νόσο 2.3 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με εξώδικες δηλώσεις εταιρειών με επιφύλαξη για καταβολή Α’ δόσης αναδρομικών εισφορών 2.4 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με εξώδικη δήλωση-πρόσκληση εταιρειών περί υποβολής ΑΠΔ μηνός …

Περισσότερα
16 Μαρτίου 2018 15:03

  Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις και θέματα κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση δικασίμων μηνός Φεβρουάριου 2018. 2.2 Σχετικά με ανακοίνωση- πρόσκληση από ΣΕΥΕ για διάλογο 2.3 Σχετικά με Παροχή Ειδικής Πληρεξουσιότητας σε Δικηγορική Εταιρεία για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 2.4 Σχετικά με εξώδικη διαμαρτυρία – κλήση και δήλωση 2.5 Σχετικά με εξώδικη δήλωση- γνωστοποίηση της εταιρείας 2.6 …

Περισσότερα
16 Φεβρουαρίου 2018 15:55

Θέμα 1ο:     Ανακοινώσεις & Θέματα κ. Προέδρου 1.1 Ενίσχυση Νομικής Υπηρεσίας και Προμηθειών ΕΔΟΕΑΠ. Πρόσληψη προσωπικού. 1.2 Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων ΕΔΟΕΑΠ. 1.3 Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη αποδοχή ή μη της προσφοράς για την πρόσληψη project manager και εταιρείας συμβούλου για την αναδιοργάνωση του ΕΔΟΕΑΠ.    

Περισσότερα