ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

20 Ιουλίου 2022 15:20

Οι ασφαλισμένοι πάσχοντες από κοιλιοκάκη δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση για την αγορά προϊόντων ειδικής διατροφής χωρίς γλουτένη. Οι πάσχοντες από κοιλιοκάκη θα πρέπει να προσκομίσουν άπαξ τα κάτωθι δικαιολογητικά, εφόσον δεν τα έχουν προσκομίσει: Γνωμάτευση ιατρού δημόσιου νοσοκομείου όπου θα αναφέρεται η πάθηση του ασφαλισμένου και η ανάγκη χρησιμοποίησης των ειδικών προϊόντων χωρίς γλουτένη Διαγνωστικές εξετάσεις (βιοψία εντέρου, ειδικά αντισώματα, ιστολογική εξέταση πριν και μετά …

Περισσότερα
25 Φεβρουαρίου 2021 13:42

Εν αναμονή νέας απόφασης

Περισσότερα
25 Φεβρουαρίου 2021 13:37

Για τις περιπτώσεις που νεογνά ασφαλισμένα στον ΕΔΟΕΑΠ απαιτείται να υποβληθούν σε διαγνωστικές εξετάσεις, ο Οργανισμός καλύπτει τη δαπάνη ως εξής: Η εξέταση χολερυθρίνης ανήκει στις υποχρεωτικές προληπτικές εξετάσεις για νεογνά και αποζημιώνεται από τον ΕΔΟΕΑΠ με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης Η μέτρηση της δραστικότητας του ενζύμου Αφυδρογονάση της 6-φωσφορικής γλυκόζης (G6PD), για τον έλεγχο του Συγγενούς Υποθυρεοειδισμού και τη Γαλακτοζαιμία, ανήκει στις υποχρεωτικές προληπτικές …

Περισσότερα
25 Φεβρουαρίου 2021 13:36

Ο Οργανισμός συμμετέχει στη δαπάνη για διαμονή ασφαλισμένων σε οίκο ευγηρίας έως του ποσού των 1.600,00 € μηνιαίως για τα άμεσα μέλη και έως του ποσού των 1.300,00€ μηνιαίως για τα έμμεσα μέλη, με συμμετοχή των ασφαλισμένων, η οποία καθορίζεται βάσει των εισοδημάτων τους. Για την απόδοση της δαπάνης απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@edoeap.gr με προσκόμιση πρόσφατου φορολογικού εκκαθαριστικού σημειώματος, αναλυτικού ιατρικού σημειώματος …

Περισσότερα
25 Φεβρουαρίου 2021 13:35

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ καλύπτονται για δαπάνη αποκλειστικής νοσοκόμας έως 20 βάρδιες ετησίως για άμεσα ασφαλισμένο και 10 βάρδιες για έμμεσα ασφαλισμένο. Η κάλυψη ανέρχεται στα 35,00€/βάρδια, 40,00€ για νυχτερινή βάρδια και 55,00€ για σαββατοκύριακο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση της δαπάνης είναι η προσκόμιση απόδειξης θεωρημένης από την Προϊσταμένη του ορόφου του νοσοκομείου ή της κλινικής νοσηλείας, για το γνήσιο της υπογραφής της αποκλειστικής, …

Περισσότερα
25 Φεβρουαρίου 2021 13:35

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ οι οποίοι χρειάζονται λόγω πάθησης χρήση ακουστικών βαρηκοΐας, καλύπτονται για την αγορά τους έως του ποσού των 600,00 €/ακουστικό ανά 4 χρόνια. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση της δαπάνης είναι η προσκόμιση γνωμάτευσης ΩΡΛ, ακουογράμματος και νόμιμης πρωτότυπης απόδειξης αγοράς.  

Περισσότερα
25 Φεβρουαρίου 2021 13:31

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ οι οποίοι πάσχουν από κοιλιοκάκη δικαιούνται επίδομα κοιλιοκάκης το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 100,00 € μηνιαίως για ενηλίκους και 150,00€ μηνιαίως για ανηλίκους χωρίς προσκόμιση αποδείξεων για την αγορά τροφίμων ελεύθερων γλουτένης. Για την καταβολή του επιδόματος απαιτείται η υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@edoeap.gr , η οποία θα συνοδεύεται (άπαξ) από τις εξετάσεις (βιοψία εντέρου, ειδικά αντισώματα, κλινική εικόνα, …

Περισσότερα
25 Φεβρουαρίου 2021 13:29

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ οι οποίοι υποβάλλονται σε συνεδρίες μεταγγίσεων και με την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν σχετικό επίδομα από άλλο Φορέα, δικαιούνται Επίδομα Μετακίνησης Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 250,00 € για τους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους. Για την καταβολή του επιδόματος απαιτείται η υποβολή αίτησης, συνοδευόμενης από βεβαίωση Κρατικού Νοσοκομείου με την οποία βεβαιώνεται η πάθηση του ασφαλισμένου …

Περισσότερα
9 Σεπτεμβρίου 2019 11:20

Ορίζεται αποζημίωση για έως τέσσερις προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης, ως εξής: 1000 ευρώ για την πρώτη προσπάθεια, 800 ευρώ για τη δεύτερη προσπάθεια και από 600 ευρώ για την τρίτη και την τέταρτη προσπάθεια. Στην περίπτωση που δεν ολοκληρώνεται η προσπάθεια με εμβρυομεταφορά, η αποζημίωση ορίζεται ίση με το 50% της αποζημίωσης για την ολοκληρωμένη προσπάθεια. Η συμμετοχή στα φάρμακα για κάθε προσπάθεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι 25%. …

Περισσότερα
19 Ιουλίου 2013 17:33

Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος Κανονισμός Υγείας, ο οποίος διέπει πλέον τη λειτουργία του Τμήματος Υγείας και Περίθαλψης (ΤΥΠ) του Οργανισμού (ΦΕΚ 1664/Β/4-7-2013). Ο νέος Κανονισμός Υγείας αντικαθιστά τον παλαιό, ο οποίος είχε εφαρμοστεί από την ίδρυση του ΕΔΟΕΑΠ (1968) και με ορισμένες τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 1977 και το 1978, …

Περισσότερα