ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

25 Φεβρουαρίου 2021 13:42

Εν αναμονή νέας απόφασης

Περισσότερα
25 Φεβρουαρίου 2021 13:37

Για τις περιπτώσεις που νεογνά ασφαλισμένα στον ΕΔΟΕΑΠ απαιτείται να υποβληθούν σε διαγνωστικές εξετάσεις, ο Οργανισμός καλύπτει τη δαπάνη ως εξής: Η εξέταση χολερυθρίνης ανήκει στις υποχρεωτικές προληπτικές εξετάσεις για νεογνά και αποζημιώνεται από τον ΕΔΟΕΑΠ με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης Η μέτρηση της δραστικότητας του ενζύμου Αφυδρογονάση της 6-φωσφορικής γλυκόζης (G6PD), για τον έλεγχο του Συγγενούς Υποθυρεοειδισμού και τη Γαλακτοζαιμία, ανήκει στις υποχρεωτικές προληπτικές …

Περισσότερα
25 Φεβρουαρίου 2021 13:36

Ο Οργανισμός συμμετέχει στη δαπάνη για διαμονή άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένου σε οίκο ευγηρίας έως του ποσού των 1.300,00 € μηνιαίως με συμμετοχή του ασφαλισμένου, η οποία καθορίζεται βάσει των εισοδημάτων του. Για την απόδοση της δαπάνης απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@edoeap.gr με προσκόμιση πρόσφατου φορολογικού εκκαθαριστικού σημειώματος, αναλυτικού ιατρικού σημειώματος  με τα προβλήματα υγείας του ασφαλισμένου και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Περισσότερα
25 Φεβρουαρίου 2021 13:35

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ καλύπτονται για δαπάνη αποκλειστικής νοσοκόμας έως 20 βάρδιες ετησίως για άμεσα ασφαλισμένο και 10 βάρδιες για έμμεσα ασφαλισμένο. Η κάλυψη ανέρχεται στα 35,00€/βάρδια, 40,00€ για νυχτερινή βάρδια και 55,00€ για σαββατοκύριακο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση της δαπάνης είναι η προσκόμιση απόδειξης θεωρημένης από την Προϊσταμένη του ορόφου του νοσοκομείου ή της κλινικής νοσηλείας, για το γνήσιο της υπογραφής της αποκλειστικής, …

Περισσότερα
25 Φεβρουαρίου 2021 13:35

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ οι οποίοι χρειάζονται λόγω πάθησης χρήση ακουστικών βαρηκοΐας, καλύπτονται για την αγορά τους έως του ποσού των 600,00 €/ακουστικό ανά 4 χρόνια. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση της δαπάνης είναι η προσκόμιση γνωμάτευσης ΩΡΛ, ακουογράμματος και νόμιμης πρωτότυπης απόδειξης αγοράς.  

Περισσότερα
25 Φεβρουαρίου 2021 13:31

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ οι οποίοι πάσχουν από κοιλιοκάκη δικαιούνται επίδομα κοιλιοκάκης το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 100,00 € μηνιαίως για ενηλίκους και 150,00€ μηνιαίως για ανηλίκους χωρίς προσκόμιση αποδείξεων για την αγορά τροφίμων ελεύθερων γλουτένης. Για την καταβολή του επιδόματος απαιτείται η υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@edoeap.gr , η οποία θα συνοδεύεται (άπαξ) από τις εξετάσεις (βιοψία εντέρου, ειδικά αντισώματα, κλινική εικόνα, …

Περισσότερα
25 Φεβρουαρίου 2021 13:29

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ οι οποίοι υποβάλλονται σε συνεδρίες μεταγγίσεων και με την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν σχετικό επίδομα από άλλο Φορέα, δικαιούνται Επίδομα Μετακίνησης Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 250,00 € για τους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους. Για την καταβολή του επιδόματος απαιτείται η υποβολή αίτησης, συνοδευόμενης από βεβαίωση Κρατικού Νοσοκομείου με την οποία βεβαιώνεται η πάθηση του ασφαλισμένου …

Περισσότερα
9 Σεπτεμβρίου 2019 11:20

Ορίζεται αποζημίωση για έως τέσσερις προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης, ως εξής: 1000 ευρώ για την πρώτη προσπάθεια, 800 ευρώ για τη δεύτερη προσπάθεια και από 600 ευρώ για την τρίτη και την τέταρτη προσπάθεια. Στην περίπτωση που δεν ολοκληρώνεται η προσπάθεια με εμβρυομεταφορά, η αποζημίωση ορίζεται ίση με το 50% της αποζημίωσης για την ολοκληρωμένη προσπάθεια. Η συμμετοχή στα φάρμακα για κάθε προσπάθεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι 25%. …

Περισσότερα
19 Ιουλίου 2013 17:33

Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος Κανονισμός Υγείας, ο οποίος διέπει πλέον τη λειτουργία του Τμήματος Υγείας και Περίθαλψης (ΤΥΠ) του Οργανισμού (ΦΕΚ 1664/Β/4-7-2013). Ο νέος Κανονισμός Υγείας αντικαθιστά τον παλαιό, ο οποίος είχε εφαρμοστεί από την ίδρυση του ΕΔΟΕΑΠ (1968) και με ορισμένες τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 1977 και το 1978, …

Περισσότερα
17 Οκτωβρίου 2012 13:19

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Οι τιμές με τις οποίες αποζημιώνει ο Οργανισμός τους ασφαλισμένους για ειδικές θεραπείες (λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες, παιδαγωγικό/μαθησιακό, συμβουλευτικές γονέων και παιδοψυχίατρος) ανέρχονται σε 20 ευρώ ανά συνεδρία. Η αξιολόγηση των ειδικών θεραπειών (λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ατομικές ή ομαδικές ψυχοθεραπείες, συμβουλευτική γονέων) που αφορούν σε διαταραχές των παιδιών-έμμεσων μελών του Οργανισμού βρεφονηπιακής και εφηβικής ηλικίας γίνεται από παιδοψυχίατρο του ΕΔΟΕΑΠ. Οι παιδοψυχίατροι του ΕΔΟΕΑΠ δέχονται μόνο με …

Περισσότερα