ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

14 Απριλίου 2022 13:30

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων) 2.1 Ενημερωτικό σημείωμα Τομέα (συν.1 αριθ. πρωτ.591/12-04-2022)  Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης) 3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.601/12-04-2022) 3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και …

Περισσότερα
14 Απριλίου 2022 13:25

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων) 2.1 Καταλογισμοί οφειλών – πράξεις βεβαίωσης οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές – εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.542/06-04-2022) 2.2 Εισήγηση-ενημέρωση ΔΣ …

Περισσότερα
14 Απριλίου 2022 13:20

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης) 2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.514/29-03-2022) 2.2 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.2 αριθ. πρωτ.516/29-03-2022) 2.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν.3 αριθ. πρωτ.517/29-03-2022) 2.4 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.4 αριθ. πρωτ.518/29-03-2022) Θέμα 3ο: Θέματα …

Περισσότερα
31 Μαρτίου 2022 13:16

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης) 2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.469/22-03-2022) 2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.2 αριθ. πρωτ.485/22-03-2022) 2.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.484/22-03-2022) 2.4 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.486/22-03-2022) 2.5 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.5 …

Περισσότερα
31 Μαρτίου 2022 10:30

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης 2.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.1 αριθ. πρωτ.432/15-03-2022) 2.2 Προσθήκη παραρτήματος στη σύμβαση με την Ιδιωτική Κλινική (συν.2 αριθ. πρωτ. 438/15-03-2022) 2.3 Προσθήκη παραρτήματος στη σύμβαση με Ιδιωτικά Θεραπευτήρια (συν.3 αριθ. πρωτ.440/15-03-2022) 2.4 Σχετικά με τη θεραπευτική μέθοδο έγχυσης PRP από τους Ορθοπεδικούς (συν.4 αριθ. πρωτ.433/15-03-2022) Θέμα 3ο: Θέματα …

Περισσότερα
24 Μαρτίου 2022 13:37

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης 2.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.1 αριθ. πρωτ.396/09-03-2022) 2.2 Τροποποίηση απόφασης σχετικά με τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε ασφαλισμένο (συν.2 αριθ. πρωτ.395/09-03-2022) 2.3 Αιτήματα φορέων παροχής υγείας για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.3 αριθ. πρωτ.393/09-03-2022) 2.4 Προσθήκη παραρτήματος στη σύμβαση με Ιδιωτική Κλινική (συν.4 αριθ. πρωτ.415/09-03-2022) 2.5 Προσθήκη παραρτήματος στη σύμβαση …

Περισσότερα
3 Μαρτίου 2022 16:42

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης) 2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.350/01-03-2022) 2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.2 αριθ. πρωτ.364/01-03-2022) 2.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.365/01-03-2022) 2.4 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.366/01-03-2022) 2.5 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.5 …

Περισσότερα
3 Μαρτίου 2022 16:39

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα  2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων) 2.1 Ενημερωτικό σημείωμα Τομέα Εσόδων (συν.1 αριθ. πρωτ.300/22-02-2022) Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης) 3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.306/22-02-2022) 3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης …

Περισσότερα
3 Μαρτίου 2022 15:49

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης) 2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.242/15-02-2022) 2.2 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.2 αριθ. πρωτ.248/15-02-2022) 2.3 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.249/15-02-2022) 2.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.4 αριθ. πρωτ.250/15-02-2022) 2.5 Παροχή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ως κληρονομικό δικαίωμα …

Περισσότερα
3 Μαρτίου 2022 15:42

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης) 2.1Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.190/08-02-2022) 2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.2 αριθ. πρωτ.200/08-02-2022) 2.3 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.201/08-02-2022) 2.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ.206/08-02-2022) 2.5 Απονομή προσωρινής επικουρικής …

Περισσότερα