ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

15 Ιανουαρίου 2016 16:22

  Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση ΔΣ για προγραμματισμό Δικασίμων Ιανουαρίου 2015 Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης 3.1       Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ) 3.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών 3.2.1 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημοσιών νοσοκομείων €5.935 3.2.2 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών …

Περισσότερα
15 Ιανουαρίου 2016 16:08

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα Θέμα 3ο: Ενημέρωση ΔΣ για την Έκθεση Τακτικού Ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών ΣΟΛ για τη χρήση 2014 (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής) Θέμα 4ο: Έκθεση Διεύθυνσης για τη χρήση 2014 (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής) Θέμα 5ο: Διάφορα θέματα …

Περισσότερα
15 Ιανουαρίου 2016 10:31

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Σχετικά με πρόσκληση από ΑΠΕ-ΜΠΕ σε εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του 2.2 Πρόσκληση του ΠΣΑΤ για τη γιορτή των κορυφαίων του Ελληνικού Αθλητισμού 2.3 Ενημέρωση για την επόμενη συνεδρίαση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο του Δ’ τριμήνου 2015 Θέμα 3ο: Θέματα …

Περισσότερα
15 Ιανουαρίου 2016 10:14

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση ΔΣ για απολογισμό δικασίμων Νοεμβρίου 2015 2.2 Σχετικά με εκδήλωση Ελληνικής Εταιρείας Ογκολογικής Υπερθερμίας 2.3 Ενημέρωση για την έναρξη συνεδριάσεων Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο του Γ’ τριμήνου 2015 Θέμα 3ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού) Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας …

Περισσότερα
15 Ιανουαρίου 2016 09:54

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με την πώληση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης 3.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ) 3.2     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης) 3.3     Ένταξη πράξεων στη σύμβαση με το Νοσηλευτήριο …

Περισσότερα
15 Ιανουαρίου 2016 09:48

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση ΔΣ για Ημερολόγιο Δικασίμων Δεκεμβρίου 2015 Θέμα 3ο: Θέματα Εσόδων  Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης 4.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ) 4.2     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης) 4.3     Προτεινόμενες εξετάσεις για ένταξη στα …

Περισσότερα
15 Ιανουαρίου 2016 09:40

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα Θέμα 3ο: Σχετικά με το θέμα χρηματοδότησης για κάλυψη τρεχουσών αναγκών του Οργανισμού (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής) Θέμα 4ο: Εξορθολογισμός μισθολογικού κόστους για το Διοικητικό-Νοσηλευτικό-Παραϊατρικό προσωπικό του ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: Αρμόδια Επιτροπή, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής) Θέμα 5ο: Εξορθολογισμός επικουρικών συντάξεων ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: Αρμόδια …

Περισσότερα
14 Ιανουαρίου 2016 17:51

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα Θέμα 3ο: Σχετικά με το θέμα χρηματοδότησης για κάλυψη τρεχουσών αναγκών του Οργανισμού (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής) Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης 4.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ) 4.2     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης …

Περισσότερα
14 Ιανουαρίου 2016 17:42

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας) 3.1 Διαγραφές 3.2     Επανεγγραφή 3.3     Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης 3.4     Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα Θέμα 4Ο: Ένταξη εισροών χρηματικών διαθεσίμων μέσω του …

Περισσότερα
14 Ιανουαρίου 2016 17:38

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση ΔΣ για την Πρόσκληση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς σε έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας Θέμα 3ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού) Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης 4.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ) 4.2  …

Περισσότερα