ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

27 Σεπτεμβρίου 2019 15:33

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) 2.1 Ρύθμιση οφειλής ασφαλιστικών εισφορών, 4 δόσεων αναδρομικών του    Ν.4498/2017 & ποσοστού 2% επι του μηνιαίου κύκλου εργασιών του Ν.4498/2017 (συν.1 αριθ. πρωτ. 825/23-4-2019) 2.2 Ρύθμιση οφειλής ασφαλιστικών εισφορών & 10 δόσεων αναδρομικών του Ν. 4498/2017 (συν.2 αριθ. πρωτ. 826/23-4-2019) …

Περισσότερα
27 Σεπτεμβρίου 2019 15:27

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) 2.1 : Εισήγηση για βεβαίωση οφειλής Εταιρείας για την ένταξή της στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών διαμέσου ΚΕΑΟ (συν.1  αριθ. πρωτ. 789/16-4-2019)  Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ) 3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ …

Περισσότερα
27 Σεπτεμβρίου 2019 14:56

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) 2.1  Διαγραφή υποβληθεισών ΑΚΑ-ΑΚΕ με σκοπό την ορθή επανυποβολή τους (συν.1  αριθ. πρωτ. 752/9-4-2019)  Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ) 3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.2 αριθ. πρωτ. 753/9-4-2019) 3.2 Πορίσματα …

Περισσότερα
27 Σεπτεμβρίου 2019 14:31

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) 2.1 : «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤHΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/3/2019» (συν.1  αριθ. πρωτ.695/2-4-2019). Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ) 3.1 Ειδικά …

Περισσότερα
27 Σεπτεμβρίου 2019 14:25

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) 2.1 Αίτηση εταιρειών για ρύθμιση των οφειλών τους από ασφαλιστικές εισφορές, δόσεις αναδρομικών του Ν.4498/2017 & ποσοστού 2% επι του μηνιαίου κύκλου εργασιών του Ν. 4498/2017 βάσει του Ν.4152/2013-παγια ρύθμιση (όπως αυτός τροποποιήθηκε βάσει του Ν.4336/2015 και ισχύει έως σήμερα). …

Περισσότερα
27 Σεπτεμβρίου 2019 14:04

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) 2.1 Εισήγηση για βεβαίωση οφειλής εταιρείας για την ένταξη της στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών διαμέσου ΚΕΑΟ (συν.1  αριθ. πρωτ.585/20-3-2019) 2.2 Διαγραφή υποβληθεισών ΑΚΑ-ΑΚΕ με σκοπό την ορθή επανυποβολή τους –  Διαγραφή υποβληθεισών ΑΚΑ-ΑΚΕ ΜΗΝΩΝ 12/2017-12/2018 εταιρείας, με σκοπό την ορθή  …

Περισσότερα
27 Σεπτεμβρίου 2019 13:58

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) 2.1 Eπιστροφή ποσού λόγω εκ παραδρομής λανθασμένης κατάθεσης (συν.1  αριθ. πρωτ. 493/12-3-2019) 2.2 Καταλογισμός οφειλής – Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής από ασφαλιστικές εργατικές εισφορές και λοιπές επιβαρύνσεις επιχείρησης/ εταιρείας (συν.2  αριθ. πρωτ. 494/12-3-2019) 2.3 Καταλογισμός οφειλής – Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής από …

Περισσότερα
27 Σεπτεμβρίου 2019 13:54

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Οργανόγραμμα ΕΔΟΕΑΠ (συν.1 αριθ. πρωτ. 405/5-3-19) 2.2 Πρόταση για τροποποίηση δομής χαρτοφυλακίου ΕΔΟΕΑΠ (συν.2  αριθ. πρωτ. 2.167/13-2-2019) 2.3 Απάντηση της ΕΙΤΗΣΕΕ στην υπ. αρ 2700/22-2-2019 επιστολή του ΕΔΟΕΑΠ (συν.3 αριθ. πρωτ. 404/28-2-2019) 2.4 Εισήγηση για την αντιμετώπιση μη καταγραφέντων πρακτικών συνεδριάσεων προηγούμενης Διοίκησης(συν.4 αριθ. πρωτ. 433/6-3-2019)  

Περισσότερα
27 Σεπτεμβρίου 2019 13:52

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ) 2.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.1 αριθ. πρωτ. 407/5-3-2019) 2.2 Έγκριση νοσηλειών – θεραπείας ασφαλισμένου μας (συν.2  αριθ. πρωτ. 414/5-3-2019) 2.3 Εκκρεμή αιτήματα φορέων παροχής υγείας για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.3 αριθ. πρωτ. 417/5-3-2019) Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, …

Περισσότερα
27 Σεπτεμβρίου 2019 13:35

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) 2.1 Αίτηση εταιρειών  για ρύθμιση των οφειλών τους από ασφαλιστικές εισφορές, δόσεις αναδρομικών του ν. 4498/2017  & ποσοστού 2% επι του μηνιαίου κύκλου εργασιών του 4498/2017 βάσει του ν.4152/2013-παγια ρύθμιση (όπως αυτός τροποποιήθηκε βάσει του ν.4336/2015 και ισχύει έως σήμερα) …

Περισσότερα