ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

8 Ιανουαρίου 2020 12:47

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) 2.1 Αίτηση εταιρειών για ρύθμιση των οφειλών τους από αγγελιόσημο διαφήμισης βάσει του Ν. 4152/2013-Πάγια ρύθμιση (συν.1 αριθ. πρωτ. 1367/9-7-2019) 2.2 Διαγραφή υποβληθεισών ΑΚΑ-ΑΚΕ με σκοπό την ορθή επανυποβολή τους (συν.2 αριθ. πρωτ. 1368/9-7-2019) 2.3 Καταλογισμός οφειλής – Πράξη Βεβαίωσης …

Περισσότερα
8 Ιανουαρίου 2020 12:42

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) 2.1 Διαγραφή υποβληθεισών ΑΚΑ-ΑΚΕ & ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ με σκοπό την ορθή επανυποβολή τους (συν.1 αριθ. πρωτ. 1301/2-7-2019) 2.2 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ειδικής εισφοράς διαδικτύου & ΑΚΑ-ΑΚΕ (συν.2 αριθ. πρωτ. 1302/2-7-2019) 2.3 Ενημέρωση Δ.Σ για εταιρεία, σχετικά με τη …

Περισσότερα
8 Ιανουαρίου 2020 12:35

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεαρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) 2.1 Εισήγηση για ρύθμιση της οφειλής από αγγελιόσημο διαφήμισης βάσει του Ν. 4158/2013-πάγια ρύθμιση (συν.1 αριθ. πρωτ. 1261/25-6-2019) 2.2 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ειδικής εισφοράς διαδικτύου (συν.2 αριθ. πρωτ. 1262/25-6-2019) 2.3 Διαγραφή υποβληθεισών ΑΚΑ-ΑΚΕ με σκοπό την ορθή επανυποβολή τους …

Περισσότερα
8 Ιανουαρίου 2020 12:08

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεαρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) 2.1 Εισήγηση για βεβαίωση οφειλής εταιρείας (συν.1 αριθ. πρωτ. 1182/18-6-2019) 2.2 Εισήγηση για βεβαίωση οφειλής εταιρείας (συν.2 αριθ. πρωτ. 1183/18-6-2019) 2.3 Εισήγηση για βεβαίωση οφειλής εταιρείας (συν.3 αριθ. πρωτ. 1184/18-6-2019) 2.4 Εισήγηση για βεβαίωση οφειλής εταιρείας (συν.4 αριθ. πρωτ. 1185/18-6-2019) …

Περισσότερα
27 Σεπτεμβρίου 2019 16:06

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) 2.1  ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (συν.1 αριθ. πρωτ.1118/10-6-2019) 2.2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (συν.2 αριθ. πρωτ. 1119/10-6-2019) 2.3 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (συν.3 αριθ. πρωτ. 1120/10-6-2019) 2.4 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ …

Περισσότερα
27 Σεπτεμβρίου 2019 16:00

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) 2.1  Εισήγηση για βεβαίωση Οφειλής  Εταιρείας για την ένταξη της στην Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών Διαμέσου ΚEAO (συν.1 αριθ. πρωτ. 1070/4-6-2019) 2.2 Καταλογισμός οφειλής – Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές και λοιπές επιβαρύνσεις, επιχείρησης/εταιρείας  (συν.2 αριθ. πρωτ. 1071/4-6-2019) 2.3 …

Περισσότερα
27 Σεπτεμβρίου 2019 15:56

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ) 2.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.1 αριθ. πρωτ. 1018/28-5-2019) 2.2 Πόρισμα επιτροπής έγκρισης φαρμάκων για εκτός ενδείξεων χορήγηση (συν.2 αριθ. πρωτ. 1019/28-5-2019) 2.3 Ειδικό Θέμα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.3 αριθ. πρωτ. 1020/28-5-2019)  Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, …

Περισσότερα
27 Σεπτεμβρίου 2019 15:49

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1     Έγκριση πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης ΕΔΟΕΑΠ   (συν.1 αρ. πρωτ. 997/21-5-2019) 2.1.1 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) 2.1.2 Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας 2.1.3 Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων 2.1.4 Κανονισμός Εσωτερικού Ελέγχου 2.1.5 Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου 2.1.6 Πολιτική διαχείρισης Κινδύνων 2.1.7 Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης 2.1.8 Πολιτική Αμοιβών 2.1.9 Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας 2.1.10 Πολιτική …

Περισσότερα
27 Σεπτεμβρίου 2019 15:42

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) 2.1 Ρύθμιση οφειλής ασφαλιστικών εισφορών, 10 δόσεων αναδρομικών του Ν.4498/2017 & αγγελιοσήμου διαφήμισης ημερήσιου τύπου (συν.1  αριθ. πρωτ. 913/14-5-2019) 2.2 Ρύθμιση οφειλής ασφαλιστικών εισφορών  (συν.2 αριθ. πρωτ.  914/14-5-2019) 2.3 Διαγραφή υποβληθεισών ΑΚΑ-ΑΚΕ με σκοπό την ορθή επανυποβολή τους (συν.3 αριθ. …

Περισσότερα
27 Σεπτεμβρίου 2019 15:37

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) 2.1 «Καταλογισμός οφειλής & πράξη βεβαίωσης οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές & από εργοδοτικές εισφορές 2% επί  του ετήσιου κύκλου εργασιών και λοιπές επιβαρύνσεις επιχείρησης/εταιρείας (συν.1 αριθ. πρωτ. 869/7-5-2019)  Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή …

Περισσότερα