ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

27 Σεπτεμβρίου 2019 13:25

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) 2.1 Αίτηση εταιρειών  για ρύθμιση των οφειλών τους από ασφαλιστικές εισφορές & ποσοστού 2% επι του μηνιαίου κύκλου εργασιών του 4498/2017 βάσει του ν.4152/2013-παγια ρύθμιση (όπως αυτός τροποποιήθηκε βάσει του ν.4336/2015 και ισχύει έως σήμερα) (συν.1  αριθ. πρωτ. 325/19-2-2019) & …

Περισσότερα
27 Σεπτεμβρίου 2019 13:04

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ) 2.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.1 αριθ. πρωτ. 208/12-2-2019) 2.2 Αιτήματα φορέων παροχής υγείας για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.2 αριθ. πρωτ. 204/12-2-2019) 2.3 Αίτημα συμβεβλημένου ψυχιάτρου για έγκριση δαπανών θεραπειών παρελθόντων ετών (συν.3  αριθ. πρωτ. 205/12-2-2019) 2.4 Σύναψη συμβάσεων με οφθαλμιάτρους …

Περισσότερα
27 Σεπτεμβρίου 2019 12:56

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) 2.1 ΑΙΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σχετικά με τις αναδρομικές εργατικές εισφορές περιόδου 1/1/2017-30/11/2017 ν. 4498/2017 αποχωρησάντων εργαζομένων από την εταιρεία (συν. 1 αριθ. πρωτ. 168/5-2-2019) 2.2 Διαγραφή υποβληθεισών ΑΚΑ-ΑΚΕ με σκοπό την ορθή επανυποβολή τους (συν. 2  αριθ. πρωτ. 169/5-2-2019) Θέμα 3ο:     …

Περισσότερα
27 Σεπτεμβρίου 2019 12:52

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) 2.1 Αίτηση εταιρείας για ρύθμιση των οφειλών της από ασφαλιστικές εισφορές & ποσοστού 2% επι του μηνιαίου κύκλου εργασιών του 4498/2017 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4152/2013-ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ (όπως αυτός τροποποιήθηκε βάσει του Ν.4336/2015 και ισχύει έως σήμερα). 2.2 Εισήγηση για βεβαίωση οφειλής …

Περισσότερα
27 Σεπτεμβρίου 2019 12:48

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1  Οργανόγραμμα ΕΔΟΕΑΠ (συν.1 αρ. πρωτ 336/22-5-2018) & (συν.2 αρ. πρωτ 1224/7-12-2018) & (συν.3 αρ. πρωτ 125/28-1-2019) & (συν.4 αρ. πρωτ 126/28-1-2019) & (συν.5  αρ. πρωτ 127/28-1-2019) & (συν.6  αρ. πρωτ 128/28-1-2019) & (συν.7  αρ. πρωτ 129/28-1-2019) & (συν.8  αρ. πρωτ 130/28-1-2019)

Περισσότερα
27 Σεπτεμβρίου 2019 12:46

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) 2.1 Επιστροφή ποσού  ως αχρεωστήτως  καταβληθέν αγγελιόσημο (συν.1  αριθ. πρωτ. 88/22-1-2019) 2.2 Παράταση Υποβολής ΑΚΑ-ΑΚΕ Νοεμβρίου 2018 για κοινές επιχειρήσεις και Δημόσιους Φορείς (συν.2  αριθ. πρωτ. 89/22-1-2019) 2.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ βάσει  του Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων …

Περισσότερα
27 Σεπτεμβρίου 2019 12:39

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ) 2.1 Σχετικά με την κάλυψη νοσηλείας του γιου ασφαλισμένου του Οργανισμού μας σε νοσοκομείο των ΗΠΑ. (συν 1. Αρ. πρωτ. 86/21-1-2019)  

Περισσότερα
27 Σεπτεμβρίου 2019 12:36

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) 2.1 Αίτηση εταιρειών για ρύθμιση των οφειλών τους ποσοστό 2% επι του μηνιαίου κύκλου εργασιών & ποσοστό 2% επι της ειδικής εισφοράς διαδικτύου του 4498/2017 βάσει του ν.4152/2013-παγια ρύθμιση (όπως αυτός τροποποιήθηκε βάσει του ν.4336/2015 και ισχύει έως σήμερα) 2.2 …

Περισσότερα
27 Σεπτεμβρίου 2019 12:30

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ) 2.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.1 αριθ. πρωτ. 16/8-1-2019) 2.2 Κατάσταση δαπανών περίθαλψης εξωτερικού μέσω ΕΟΠΥΥ(συν.2 αριθ. πρωτ. 12/8-1-2019) 2.3 Παρατάσεις νοσηλείας ασφαλισμένων (συν.3 αριθ. πρωτ. 13/8-1-2019) 2.4 Εκκρεμή αιτήματα ιατρών για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.4 αριθ. πρωτ. 11/8-1-2019) 2.5 Έγκριση …

Περισσότερα