ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

19 Ιανουαρίου 2021 12:41

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας 2.1 Μεταβολές (συν. 1 αριθ. πρωτ. 678/29-04-2020) 2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. αριθ. πρωτ. 661/29-04-2020) (συν. 2 αριθ. πρωτ. 679/29-04-2020)  Θέμα  3ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ) …

Περισσότερα
19 Ιανουαρίου 2021 12:38

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα  2ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ) 2.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 1 αριθ. πρωτ. 637/22-04-2020) Θέμα 3ο: Διάφορα Θέματα 3.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 13-4-2020 έως 19-4-2020 (συν. 2 αριθ. πρωτ. 638/22-04-2020) 3.2 Έγκριση δαπανών που αφορούν τον κορωνοϊό (συν. 3 αριθ. πρωτ. 639/22-04-2020) 3.3 …

Περισσότερα
19 Ιανουαρίου 2021 12:28

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) 2.1 Ενημερωτικό Σημείωμα του Τομέα Εσόδων (συν. 1 αριθ. πρωτ. 613/14-04-2020) Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας 3.1 Μεταβολές (συν. 2 αριθ. πρωτ. 626/14-04-2020) 3.2 …

Περισσότερα
19 Ιανουαρίου 2021 12:18

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας 2.1 Μεταβολές (συν. 1 αριθ. πρωτ. 584/07-04-2020) 2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 2 αριθ. πρωτ. 585/07-04-2020) 2.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν. 3 αριθ. πρωτ. 586 /07-04-2020) 2.4 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν. 4 …

Περισσότερα
19 Ιανουαρίου 2021 12:08

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) 2.1 Σχετικά με τους καταλογισμούς κατά ΚΕΔΕ, λόγω της υφιστάμενης κατάστασης με την πανδημία του κορωνοϊού (συν. 1 αριθ. πρωτ. 556/01-04-2020) 2.2 Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, καθώς και …

Περισσότερα
19 Ιανουαρίου 2021 12:05

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα  2ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ) 2.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 1 αριθ. πρωτ. 516/24-3-2020) Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας 3.1 Αίτηση συνέχισης ασφαλιστικής περίθαλψης ενήλικου τέκνου με αναπηρία (συν. 2 αριθ. πρωτ. 518/24-3-2020) …

Περισσότερα
19 Ιανουαρίου 2021 12:03

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα  2ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ) 2.1 Έγκριση ακτινοθεραπειών με τεχνική IMRT (συν. 1 αριθ. πρωτ. 479/18-3-2020) 2.2 Λειτουργία Τομέα Υγείας και Περιθάλψεως έκτακτων συνθηκών (συν. 2 αριθ. πρωτ. 480/18-3-2020) Θέμα 3ο: Διάφορα Θέματα 3.1 Σχετικά με αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσης Κορωνοϊού (συν. 3 αριθ. …

Περισσότερα
19 Ιανουαρίου 2021 12:00

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) 2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, από ειδική εισφορά διαδικτύου 2% καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν. 1 αριθ. πρωτ. 408/10-3-2020) …

Περισσότερα
19 Ιανουαρίου 2021 11:41

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) 2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν. 1 αριθ. πρωτ. 370/4-3-2020) Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: …

Περισσότερα
19 Ιανουαρίου 2021 11:35

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο: Διάφορα Θέματα 2.1 Σχετικά με όρους σύναψης συμβάσης με θεραπευτήριο (συν. 1 αριθ. πρωτ. 360/3-3-2020) 2.2 Σχετικά με όρους σύναψης συμβάσης με Οφθαλμολογικό Κέντρο (συν. 2 αριθ. πρωτ. 363/3-3-2020) 2.3 Σχετικά με όρους σύναψης σύμβασης με Κλινική (συν. 3 αριθ. πρωτ. 361/3-3-2020) 2.4 Ενημερωτικός πίνακας (συν. 4 αριθ. πρωτ. 362/3-3-2020) 2.5 Ενημέρωση σχετικά …

Περισσότερα