ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

1 Φεβρουαρίου 2023 13:36

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο : Διάφορα Θέματα 2.1 Ενημέρωση σχετικά με τη συνεργασία ΕΔΟΕΑΠ με Διαγνωστικό Εργαστήριο (συν.1 αριθ. πρωτ.114/27-01-2023) 2.2 Ενημέρωση σχετικά με υπερωρίες προσωπικού (συν.2 αριθ. πρωτ.102/25-01-2023) 2.3 Σχετικά με διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του ΕΔΟΕΑΠ (συν.3 αριθ. πρωτ.103/25-01-2023) 2.4 Σχετικά με την κάλυψη θέσης υπαλλήλου στην Υπηρεσία Καθαριότητας (συν.4 αριθ. πρωτ.104/25-01-2023) …

Περισσότερα
1 Φεβρουαρίου 2023 13:33

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων) 2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις των παρακάτω εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.96/25-01-2023) Θέμα 3ο : …

Περισσότερα
24 Ιανουαρίου 2023 14:00

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης) 2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.51/17-01-2023) 2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.2 αριθ. πρωτ.62/17-01-2023) 2.3 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης και απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με το …

Περισσότερα
24 Ιανουαρίου 2023 12:06

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης) 2.1 Μεταβολές (συν. αριθ. πρωτ.21/10-01-2023) 2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.2 αριθ. πρωτ.29/10-01-2023) 2.3 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.30/10-01-2023) 2.4 Αναπροσαρμογή επικουρικής σύνταξης λόγω αναπροσαρμογής κύριας σύνταξης e-ΕΦΚΑ (ΤΣΠΕΑΘ) και απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με το διανεμητικό …

Περισσότερα
18 Ιανουαρίου 2023 15:33

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ) 2.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.01 αριθ. πρωτ.5/04-01-2023) Θέμα 3ο : Διάφορα Θέματα 3.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 19-12-2022 έως 25-12-2022, 26-12-2022 έως 01-01-2023 (συν.2 αριθ. πρωτ.6/04-01-2023) 3.2 Σχετικά με τη συμπλήρωση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την αξιολόγηση …

Περισσότερα