ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

29 Ιανουαρίου 2024 11:26

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης) 2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.1485/19-12-2023) 2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.2 αριθ. πρωτ.1489/19-12-2023) 2.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.1490/19-12-2023) 2.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC) (συν.4 αριθ. …

Περισσότερα
24 Ιανουαρίου 2024 15:12

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων) 2.1 Αίτημα εταιρείας τηλεπικοινωνιών για επανεξέταση της υπ΄αριθμόν 41/8.11.2023 απόφασης του ΔΣ (συν.1 αριθ. πρωτ.1447/13-12-2023) 2.2 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με περιόδους υποβολής αναλυτικών καταστάσεων αποδοχών (ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α.Κ.Α. – Α.Κ.Ε.) μισθολογικών περιόδων από 01/2024 ΕΩΣ …

Περισσότερα
24 Ιανουαρίου 2024 15:06

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης) 2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.1410/06-12-2023) 2.2 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.2 αριθ. πρωτ.1417/06-12-2023) 2.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.1418/06-12-2023) 2.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.4 αριθ. πρωτ.1419/06-12-2023) 2.5 Απονομή …

Περισσότερα
24 Ιανουαρίου 2024 14:53

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης) 2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.1361/28-11-2023) 2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.2 αριθ. πρωτ.1367/28-11-2023) 2.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης μετά την οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης e-ΕΦΚΑ (συν.3 αριθ. πρωτ.1368/28-11-2023) 2.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση …

Περισσότερα
30 Νοεμβρίου 2023 11:59

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων) 2.1 Σχετικά με απόφαση Υπαγωγής Δικαιούχων Επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού τύπου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Ε/299/2023 (Β΄ 2674), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (συν.1 αριθ. πρωτ.1325/21-11-2023)  Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης …

Περισσότερα
30 Νοεμβρίου 2023 11:56

 Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων) 2.1 Αίτημα για χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας εταιρείας τηλεπικοινωνιών (συν.1 αριθ. πρωτ.1275/14-11-2023)  Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης) 3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.1276/14-11-2023) 3.2 Απονομή …

Περισσότερα
30 Νοεμβρίου 2023 11:51

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα  2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων) 2.1 Σχετικά με αίτημα εταιρείας για υπαγωγή της στη ρύθμιση οφειλών του άρθρου 105 ΤΟΥ Ν. 5036/2023 (συν.1 αριθ. πρωτ.1237/07-11-2023)  Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης …

Περισσότερα
30 Νοεμβρίου 2023 11:44

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης) 2.1 Μεταβολές (συν. αριθ. πρωτ.1189/24-10-2023) 2.2 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.2 αριθ. πρωτ.1205/24-10-2023) 2.3 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.1206/24-10-2023) 2.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ.1207/24-10-2023) 2.5 Απονομή επικουρικής σύνταξης, απονομή επικουρικής …

Περισσότερα
30 Νοεμβρίου 2023 11:40

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης) 2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.1154/17-10-2023) 2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.2 αριθ. πρωτ.1164/17-10-2023) 2.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.1165/17-10-2023) 2.4 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ.1166/17-10-2023) 2.5 Αναπροσαρμογή επικουρικής σύνταξης λόγω …

Περισσότερα
18 Οκτωβρίου 2023 15:12

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης) 2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.1136/10-10-2023) 2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.2 αριθ. πρωτ.1137/10-10-2023) 2.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.1138/10-10-2023) 2.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ.1139/10-10-2023) 2.5 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης …

Περισσότερα