ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

5 Σεπτεμβρίου 2022 15:30

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων) 2.1 Οικονομική προσφορά για την προμήθεια της web εφαρμογής “ΕΛΠΙΣ” (συν.1 αριθ. πρωτ.1253/30-08-2022) 2.2 Οικονομική προσφορά για την τροποποίηση-εμπλουτισμό, με τρεις (3) τεχνικές προδιαγραφές-προσθήκες, της web εφαρμογής ΑΚΑ ΕΔΟΕΑΠ (συν.2 αριθ. πρωτ.1254/30-08-2022) 2.3 …

Περισσότερα
5 Σεπτεμβρίου 2022 15:26

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ) 2.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.1 αριθ. πρωτ.1245/23-08-2022) 2.2 Έγκριση ακτινοθεραπειών με τεχνική IMRT (συν.2 αριθ. πρωτ.1235/23-08-2022) Θέμα 3ο: Διάφορα Θέματα 3.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 25-07-2022 έως 21-08-2022 (συν.3 αριθ. πρωτ.1239/23-08-2022)   3.2 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Ιουλίου 2022 …

Περισσότερα
29 Ιουλίου 2022 10:40

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων) 2.1 Eνημέρωση για τις οφειλές εργοδοτών ΕΔΟΕΑΠ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΑΟ) (συν.1 αριθ. πρωτ.1211/26-07-2022) 2.2 Ενημέρωση για εξ αποστάσεως ελέγχους 2020-2021-2022 (συν.2 αριθ. πρωτ.1212/26-07-2022)  Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης) 3.1 Μεταβολές (συν.3 …

Περισσότερα
29 Ιουλίου 2022 10:37

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης) 2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.1175/19-07-2022) 2. Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.2 αριθ. πρωτ.1176/19-07-2022) 2.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.1177/19-07-2022) 2.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.4 αριθ. πρωτ.1178/19-07-2022) 2.5 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν.5 …

Περισσότερα
18 Ιουλίου 2022 11:12

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης) 2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.1143/12-07-2022) 2.2 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.2 αριθ. πρωτ.1147/12-07-2022) 2.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν.3 αριθ. πρωτ.1150/12-07-2022) 2.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν.4 αριθ. πρωτ.1151/12-07-2022) 2.5 Αίτημα …

Περισσότερα
18 Ιουλίου 2022 11:09

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης) 2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.1121/05-07-2022) 2.2. Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.2 αριθ. πρωτ.1123/05-07-2022) 2.3 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.3 αριθ. πρωτ.1124/05-07-2022)  Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, …

Περισσότερα
18 Ιουλίου 2022 11:06

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων) 2.1 Έγκριση έκθεσης διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση έτους 2021 (συν.1 αριθ. πρωτ.1061/30-06-2022) 2.2 Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης έτους 2021 (συν.2 αριθ. πρωτ.1062/30-06-2022)  Θέμα 3ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

Περισσότερα
18 Ιουλίου 2022 11:03

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων) 2.1 Ενημερωτικό σημείωμα Τομέα Οικονομικών και Εσόδων (συν.1 αριθ. πρωτ.1036/29-06-2022) 2.2 Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας …

Περισσότερα
28 Ιουνίου 2022 12:04

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης) 2.1 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.1 αριθ. πρωτ.986/21-06-2022) 2.2 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.2 αριθ. πρωτ.987/21-06-2022) 2.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.988/21-06-2022) 2.4 Παροχή …

Περισσότερα
28 Ιουνίου 2022 12:00

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων) 2.1 Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου (Δ.Υ.) …

Περισσότερα