ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

18 Οκτωβρίου 2022 12:54

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)   2.1 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.1 αριθ. πρωτ.1431/11-10-2022) 2.2 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση με διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.2 αριθ. πρωτ.1433/11-10-2022) 2.3 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. …

Περισσότερα
18 Οκτωβρίου 2022 12:49

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης) 2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.1378/04-10-2022) 2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.2 αριθ. πρωτ.1406/04-10-2022) 2.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.1405/04-10-2022) 2.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση (συν.4 αριθ. πρωτ.1407/04-10-2022) 2.5 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης …

Περισσότερα
18 Οκτωβρίου 2022 12:25

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης) 2.1 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με την κατάσταση ασφαλισμένων που δικαιούνται συμμετοχής στην πρώτη συγκαλούμενη Γ.Σ. της 29/9/2022 (συν.1 αριθ. πρωτ.1366/26-09-2022) 2.2 Εισηγητικό Σημείωμα για την παράταση ασφαλιστικής ικανότητας συζύγων/συμβίων (συν.2 αριθ. πρωτ.1364/26-09-2022) 2.3 Αίτημα συνέχισης ασφαλιστικής περίθαλψης ενήλικου τέκνου …

Περισσότερα
18 Οκτωβρίου 2022 12:21

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης) 2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.1344/20-09-2022) 2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.2 αριθ. πρωτ.1345/20-09-2022) 2.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.1350/20-09-2022) 2.4 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.1351/20-09-2022) 2.5 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ.1352/20-09-2022) 2.6 Εισηγητικό …

Περισσότερα
29 Σεπτεμβρίου 2022 14:51

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο: Διάφορα Θέματα 2.1 Έγκριση προϋπολογισμού 2023 (συν.1 αριθ. πρωτ.1330/16-09-2022) Θέμα 3ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου  

Περισσότερα
29 Σεπτεμβρίου 2022 14:50

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης) 2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.1312/13-09-2022) 2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.2 αριθ. πρωτ.1319/13-09-2022) 2.3 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.1320/13-09-2022) 2.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.4 αριθ. πρωτ.1321/13-09-2022) 2.5 Αίτημα διατήρησης κλάδου υγείας ΕΔΟΕΑΠ (συν.5 αριθ. πρωτ.1322/13-09-2022)  Θέμα  …

Περισσότερα
29 Σεπτεμβρίου 2022 14:45

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης) 2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.1285/07-09-2022) 2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.2 αριθ. πρωτ.1287/07-09-2022) 2.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με NDC (συν.3 αριθ. πρωτ.1288/07-09-2022) 2.4 Άρση μείωσης ποσοστού επικουρικής σύνταξης λόγω διακοπής εργασίας (συν.4 αριθ. πρωτ.1289/07-09-2022) 2.5 Απόδοση …

Περισσότερα
5 Σεπτεμβρίου 2022 15:30

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων) 2.1 Οικονομική προσφορά για την προμήθεια της web εφαρμογής “ΕΛΠΙΣ” (συν.1 αριθ. πρωτ.1253/30-08-2022) 2.2 Οικονομική προσφορά για την τροποποίηση-εμπλουτισμό, με τρεις (3) τεχνικές προδιαγραφές-προσθήκες, της web εφαρμογής ΑΚΑ ΕΔΟΕΑΠ (συν.2 αριθ. πρωτ.1254/30-08-2022) 2.3 …

Περισσότερα
5 Σεπτεμβρίου 2022 15:26

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ) 2.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.1 αριθ. πρωτ.1245/23-08-2022) 2.2 Έγκριση ακτινοθεραπειών με τεχνική IMRT (συν.2 αριθ. πρωτ.1235/23-08-2022) Θέμα 3ο: Διάφορα Θέματα 3.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 25-07-2022 έως 21-08-2022 (συν.3 αριθ. πρωτ.1239/23-08-2022)   3.2 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Ιουλίου 2022 …

Περισσότερα
29 Ιουλίου 2022 10:40

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων) 2.1 Eνημέρωση για τις οφειλές εργοδοτών ΕΔΟΕΑΠ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΑΟ) (συν.1 αριθ. πρωτ.1211/26-07-2022) 2.2 Ενημέρωση για εξ αποστάσεως ελέγχους 2020-2021-2022 (συν.2 αριθ. πρωτ.1212/26-07-2022)  Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης) 3.1 Μεταβολές (συν.3 …

Περισσότερα