ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

30 Οκτωβρίου 2017 14:40

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κατά ΕΦΚΑ 2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για την αγωγή νοσηλευτηρίου κατά ΕΔΟΕΑΠ 2.3 Ενημέρωση Δ.Σ. για την αγωγή αποζημιώσεως κατά του Ελληνικού Δημοσίου 2.4 Ενημέρωση Δ.Σ. για επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης κατά ΕΔΟΕΑΠ 2.5 Ενημέρωση Δ.Σ. για την απόφαση …

Περισσότερα
20 Οκτωβρίου 2017 16:07

  Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού) Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης     4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ) 4.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών 4.2.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων 4.2.2  Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης …

Περισσότερα
13 Οκτωβρίου 2017 17:12

  Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για τη μη ηχητική καταγραφή της συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 37/19-9-2017 και ημισέας ΣΔΣ 38/27-9-2017 2.2 Λήψη απόφασης για παράσταση Πολιτικής Αγωγής κατά τη δικάσιμο στις 19-10-2017 σχετικά με υπόθεση του Οργανισμού 2.3 Απολογισμός Δικασίμων μηνός Σεπτεμβρίου 2017 2.4 Ημερολόγιο Δικασίμων μηνός Οκτωβρίου 2017 …

Περισσότερα
10 Οκτωβρίου 2017 12:11

  Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Υποβολή μηνυτήριας αναφοράς για τη μη κατανομή αγγελιοσήμου 2.2 Υποβολή μηνυτήριας αναφοράς για ακαταχώρητες και ανέλεγκτες απαιτήσεις από αγγελιόσημο. 2.3 Υποβολή μηνυτήριας αναφοράς για μη ορθή κατανομή του αγγελιοσήμου, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν.4445/2016 2.4 Συζήτηση για το ενδεχόμενο υποβολής μηνυτήριας αναφοράς …

Περισσότερα
3 Οκτωβρίου 2017 11:01

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για διατήρηση ποσοστού χορηγούμενου επιτοκίου στους λογαριασμούς καταθέσεων όψεως του ΕΔΟΕΑΠ Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού) Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης 4.1 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών 4.1.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €13.276,53 4.2 Έγκριση διενέργειας …

Περισσότερα
3 Οκτωβρίου 2017 10:50

  Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης 3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ) 3.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών 3.2.1 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημόσιων νοσοκομείων #15.125,25#€ 3.2.2 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων #44.762,52#€ 3.2.3 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών  νοσοκομείων …

Περισσότερα
20 Σεπτεμβρίου 2017 11:23

  Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για τις εξελίξεις στο ασφαλιστικό 2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για την πρόσκληση προς τον κ. Πρόεδρο Δ.Σ. από τον ΠΣΑΤ 2.3 Ημερολόγιο Δικασίμων μηνός Σεπτεμβρίου 2017 Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού) Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης 4.1 …

Περισσότερα
20 Σεπτεμβρίου 2017 11:02

  Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Συνάντηση με τα Προεδρεία των Ενώσεων 2.2 Ενημέρωση προς τα μέλη του Δ.Σ. για την επιστολή ασφαλισμένου Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού) Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης 4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, …

Περισσότερα
20 Σεπτεμβρίου 2017 10:42

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Επικύρωση δια περιφοράς απόφασης για αποστολή εξωδίκου σε δικτυακό τόπο Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης 3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ) 3.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης) Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής …

Περισσότερα
20 Σεπτεμβρίου 2017 10:33

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για διάφορα θέματα 2.2 Λήψη απόφασης για την άσκηση ένδικων μέσων κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την κατάργηση του αγγελιοσήμου 2.3 Εξώδικη διαμαρτυρία-απάντηση-δήλωση συμβεβλημένου οδοντιάτρου κατά ΕΔΟΕΑΠ Θέμα 3ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης 3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης …

Περισσότερα