ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

7 Νοεμβρίου 2018 14:44

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για τη συνάντηση με τον ΕΟΠΥΥ (Δ/Υ) 2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για τη συγχαρητήρια επιστολή της ΟΑΤΥΕ (συν. 1 αρ. πρωτ. 11055/16-7-2018) 2.3 Ενημέρωση για έναρξη ασφαλιστικής ικανότητας νέων ασφαλισμένων (συν. 2 αρ. πρωτ. 521/24-7-2018) Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών …

Περισσότερα
7 Νοεμβρίου 2018 14:36

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις & Θέματα κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για την αίτηση αναστολής στο ΣτΕ 2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για τις ενέργειες δικηγορικού γραφείου στην EUROSTAT 2.3 Ενημέρωση Δ.Σ. για επιστολή του Αναπλ. Τομεάρχη Οικονομικού-Προϊσταμένου Λογιστηρίου προς τον κ. Πρόεδρο Δ.Σ. (σελ. 1) 2.4 Ενημέρωση για τη συνάντηση με το ΚΕΑΟ 2.5 Ενημέρωση Δ.Σ. για το συγχαρητήριο …

Περισσότερα
7 Νοεμβρίου 2018 14:29

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις & Θέματα κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για την συνάντηση με τον ΕΦΚΑ νέα μέλη και κάλυψή τους 2.2 Ορισμός εκπροσώπων στην ΟΑΤΥΕ (Σελ.1) 2.3 Έγκριση δια περιφοράς αποφάσεως που αφορούσε στην Σύναψη σύμβασης με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο(Σελ.2) 2.4 Έγκριση δια περιφοράς αποφάσεως που αφορούσε στο άνοιγμα περιόδου υποβολής ΑΚΑ & ΑΚΕ 4ου …

Περισσότερα
7 Νοεμβρίου 2018 14:13

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις & Θέματα κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για την συγκρότηση σε Σώμα του νέου Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ 2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. για την συνάντηση που ζητά η Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου με το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ 2.3 Σχετικά με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων υπογραφής εξερχομένων εγγράφων του Οργανισμού 2.4 Σχετικά με μεταβίβαση αρμοδιότητας εγκρίσεως δαπανών 2.5 Σχετικά …

Περισσότερα
7 Νοεμβρίου 2018 14:03

Συγκρότηση νέου Δ.Σ. ΕΔΟΕΑΠ σε Σώμα

Περισσότερα
18 Ιουλίου 2018 15:43

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις & Θέματα κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με εξώδικη διαμαρτυρία-πρόσκληση-δήλωση-επιφύλαξη εταιρείας περί μη καταβολής της εργοδοτικής εισφοράς 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών της εάν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ των εργαζομένων τους 2.2 Νομικές ενέργειες κατά του ΕΦΚΑ για την ασφαλιστέα βάση του ΕΔΟΕΑΠ για την οποίαν απέδωσαν …

Περισσότερα
18 Ιουλίου 2018 15:37

  Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις και θέματα κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη νοσηλευτών 2.2 Απολογισμός δικασίμων Μαρτίου 2018 Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού, Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού, Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης 4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή …

Περισσότερα
18 Ιουλίου 2018 15:08

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις & Θέματα κ. Προέδρου 2.1 Επικύρωση δια περιφοράς απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τη συνέχιση ασφάλισης αναπήρου τέκνου 2.2 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με επιστολές του ΕΦΚΑ περί διαχείρισης εφαρμογής δήλωσης ασφαλιστικών στοιχείων ΕΔΟΕΑΠ και χορήγησης παροχών σε χρήμα 2.3 Ημερολόγιο Δικασίμων μηνός Απριλίου 2018 2.4 Ενημέρωση Δ.Σ. για την αίτηση π. μέλους Δ.Σ. για χορήγηση αντιγράφου …

Περισσότερα
18 Ιουλίου 2018 14:57

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις & Θέματα κ. Προέδρου 2.1 Ενημέρωση και λήψη απόφασης για το Μνημόνιο Συνεργασίας (Σύμφωνο Εχεμύθειας & Εμπιστευτικότητας) 2.2 Ενημερωτικό σημείωμα – Κοινωνικό Παντοπωλείο 2.3 Ενημερωτικό σημείωμα – Δωροεπιταγές 2.4 Ενημέρωση για το Μικροβιολογικό εργαστήριο 2.5 Ενημέρωση και λήψη απόφασης για τους ιατρούς αορίστου χρόνου του Οργανισμού Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ …

Περισσότερα
20 Ιουνίου 2018 13:33

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις & Θέματα κ. Προέδρου 2.1 Επικύρωση δια περιφοράς απόφασης σχετικά με έγκριση άμεσης τοποθέτησης απινιδωτή σε ασφαλισμένο 2.2 Ενημέρωση και λήψη απόφασης Δ.Σ. για το πόρισμα της Επιτροπής για την πρόσληψη ακτινολόγου 2.3 Μνημόνιο συνεργασίας (Σύμφωνο Εχεμύθειας και Εμπιστευτικότητας)  Θέμα 3Ο: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το Δ’ τρίμηνο 2017 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνος: Διευθύντρια) …

Περισσότερα