ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Blog Archives

Ριζωνάκη Αικατερίνη

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ριζωνάκη Αικατερίνη

Καββαδίας Ιωάννης

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Καββαδίας Ιωάννης

Φραντζέσκα Καρκαζή

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Φραντζέσκα Καρκαζή

ΚΑΦΤΑΝΤΖΗ ΙΚΕ- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΚΑΦΤΑΝΤΖΗ ΙΚΕ- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Χριστόπουλος Κωνσταντίνος

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χριστόπουλος Κωνσταντίνος

Όζμπαγτζης-Χαραλαμπίδης Δάμων

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Όζμπαγτζης-Χαραλαμπίδης Δάμων

ΒΙΟΤΥΠΟΣ Α.Ε.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΒΙΟΤΥΠΟΣ Α.Ε.

ΒΙΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΙΣ Α.Ε.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΒΙΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΙΣ Α.Ε.

ΒΙΝΤΙΑΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ- ΜΑΡΙΝΑ

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΒΙΝΤΙΑΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ- ΜΑΡΙΝΑ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ