ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Monthly Archives: Μάιος 2010

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 19/31-05-10.

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης για το θέμα ασφάλισης των συνδεδεμένων μελών (197 ασφαλισμένοι) 2.2. Σεμινάρια Πυρασφάλειας 2.3. Επιστολή νοσηλευτηρίου 3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ 4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ  ΕΛΑΗΤ ΑΠΟ 01-03-2010 ΕΩΣ 30-04-2010 6. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ – ΦΑΣΗ 2 7. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (1 ασφαλισμένος) – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ (3 ασφαλισμένοι) …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2010 | Leave a comment

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 18/26-05-10.

1. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ 2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝ.   ΚΕΝΤΡΩΝ 3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4. ΑΙΤΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 5. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 3% ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3833/2010 6. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (2 ασφαλισμένοι) 7. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (3 ασφαλισμένοι) – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ (4 ασφαλισμένοι) 8. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2010 | Leave a comment

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 17/25-05-10.

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Οι 3 πρώτες Επιτροπές Διαιτησίας από έλεγχο νοσοκομειακών δαπανών 2.2. Ανοιχτή πρόσκληση για ανακατασκευή ιστοσελίδας ΕΔΟΕΑΠ (κείμενο προκήρυξης) 2.3. Συνεργασία με εταιρεία τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών διαδικτύου 2.4. Έλεγχος ραντεβού ιατρών  – αναμονή στα ιατρεία μας 2.5. Χρονολόγιο  και υπογραφή σύμβασης με ελεγκτική εταιρεία 2.6. Συμπληρωματική λίστα δικασίμων ΕΔΟΕΑΠ 5-7/2010 3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 26/5/2010 …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2010 | Leave a comment

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 16/10-05-10.

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας για ρύθμιση οφειλών εισφοράς 3% και αγγελιοσήμου 2.2. Σύμβαση Ελέγχου Νοσοκομειακής Περίθαλψης 2.3. Ενημέρωση ΔΣ για συνάντηση Προέδρου και μέλους ΔΣ με Πρόεδρο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 2.4. Απάντηση σε Πρόεδρο Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής 2.5. Δημόσια διαβούλευση  για συνδεδεμένα μέλη με πρωτογενή ασφαλιστικό φορέα 2.6. Ενημέρωση ΔΣ για κείμενο διακήρυξης αναμόρφωσης κτιρίων ΕΔΟΕΑΠ 3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2010 | Leave a comment

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 15/03-05-10.

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Λίστα τηρουμένων διακανονισμών αγγελιοσήμου διαφημίσεων 2.2. Επιστολή προς τους Προέδρους των Ενώσεων για την παρακράτηση του 10% 2.3. Ενημερωτικό σημείωμα από Νομική Υπηρεσία για εκδίκαση δικαστικών υποθέσεων μηνός Μαρτίου και Απριλίου 2010 2.4. Μηνιαίος δειγματοληπτικός έλεγχος ΤΥΠ από Εσωτερικό Ελεγκτή 2.5. Διευκρινίσεις επί της χορήγησης κατασκηνωτικού επιδόματος 3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ 4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2010 | Leave a comment