ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Monthly Archives: Φεβρουάριος 2021

Κατασκηνωτικό Επίδομα

Εν αναμονή νέας απόφασης

Posted in Κλάδος Υγείας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κατασκηνωτικό Επίδομα

Παρακλινικές εξετάσεις νεογνού

Για τις περιπτώσεις που νεογνά ασφαλισμένα στον ΕΔΟΕΑΠ απαιτείται να υποβληθούν σε διαγνωστικές εξετάσεις, ο Οργανισμός καλύπτει τη δαπάνη ως εξής: Η εξέταση χολερυθρίνης ανήκει στις υποχρεωτικές προληπτικές εξετάσεις για νεογνά και αποζημιώνεται από τον ΕΔΟΕΑΠ με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης Η μέτρηση της δραστικότητας του ενζύμου Αφυδρογονάση της 6-φωσφορικής γλυκόζης (G6PD), για τον έλεγχο του Συγγενούς Υποθυρεοειδισμού και τη Γαλακτοζαιμία, ανήκει στις υποχρεωτικές προληπτικές …

Posted in Κλάδος Υγείας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παρακλινικές εξετάσεις νεογνού

Οίκος ευγηρίας

Ο Οργανισμός συμμετέχει στη δαπάνη για διαμονή ασφαλισμένων σε οίκο ευγηρίας έως του ποσού των 1.600,00 € μηνιαίως για τα άμεσα μέλη και έως του ποσού των 1.300,00€ μηνιαίως για τα έμμεσα μέλη, με συμμετοχή των ασφαλισμένων, η οποία καθορίζεται βάσει των εισοδημάτων τους. Για την απόδοση της δαπάνης απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@edoeap.gr με προσκόμιση πρόσφατου φορολογικού εκκαθαριστικού σημειώματος, αναλυτικού ιατρικού σημειώματος …

Posted in Κλάδος Υγείας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οίκος ευγηρίας

Αποκλειστική νοσοκόμα

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ καλύπτονται για δαπάνη αποκλειστικής νοσοκόμας έως 20 βάρδιες ετησίως για άμεσα ασφαλισμένο και 10 βάρδιες για έμμεσα ασφαλισμένο. Η κάλυψη ανέρχεται στα 35,00€/βάρδια, 40,00€ για νυχτερινή βάρδια και 55,00€ για σαββατοκύριακο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση της δαπάνης είναι η προσκόμιση απόδειξης θεωρημένης από την Προϊσταμένη του ορόφου του νοσοκομείου ή της κλινικής νοσηλείας, για το γνήσιο της υπογραφής της αποκλειστικής, …

Posted in Κλάδος Υγείας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αποκλειστική νοσοκόμα

Ακουστικά βαρηκοΐας

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ οι οποίοι χρειάζονται λόγω πάθησης χρήση ακουστικών βαρηκοΐας, καλύπτονται για την αγορά τους έως του ποσού των 600,00 €/ακουστικό ανά 4 χρόνια. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση της δαπάνης είναι η προσκόμιση γνωμάτευσης ΩΡΛ, ακουογράμματος και νόμιμης πρωτότυπης απόδειξης αγοράς.  

Posted in Κλάδος Υγείας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ακουστικά βαρηκοΐας

Επίδομα Κοιλιοκάκης

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ οι οποίοι πάσχουν από κοιλιοκάκη δικαιούνται επίδομα κοιλιοκάκης το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 100,00 € μηνιαίως για ενηλίκους και 150,00€ μηνιαίως για ανηλίκους χωρίς προσκόμιση αποδείξεων για την αγορά τροφίμων ελεύθερων γλουτένης. Για την καταβολή του επιδόματος απαιτείται η υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@edoeap.gr , η οποία θα συνοδεύεται (άπαξ) από τις εξετάσεις (βιοψία εντέρου, ειδικά αντισώματα, κλινική εικόνα, …

Posted in Κλάδος Υγείας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επίδομα Κοιλιοκάκης

Επίδομα Μετακίνησης Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ οι οποίοι υποβάλλονται σε συνεδρίες μεταγγίσεων και με την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν σχετικό επίδομα από άλλο Φορέα, δικαιούνται Επίδομα Μετακίνησης Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 250,00 € για τους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους. Για την καταβολή του επιδόματος απαιτείται η υποβολή αίτησης, συνοδευόμενης από βεβαίωση Κρατικού Νοσοκομείου με την οποία βεβαιώνεται η πάθηση του ασφαλισμένου …

Posted in Κλάδος Υγείας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επίδομα Μετακίνησης Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/19-02-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων) 2.1 Ενημερωτικό σημείωμα Εσόδων (συν.1 αριθ. πρωτ.328/18-02-2021) 2.2 Καταλογισμοί οφειλών – πράξεις βεβαίωσης οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές – εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2021 | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/19-02-2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5/10-02-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων) 2.1 Καταλογισμοί οφειλών – πράξεις βεβαίωσης οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές – εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.283/9-02-2021) 2.2 Αναστολή συμβάσεων …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2021 | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5/10-02-2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/03-02-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων) 2.1Καταλογισμοί οφειλών – πράξεις βεβαίωσης οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές – εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.242/2-02-2021) Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2021 | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/03-02-2021