ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Monthly Archives: Σεπτέμβριος 2010

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 30/27-09-10.

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Ετήσια έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το οικ. έτος 2009 2.2. Οφειλές Μέσων προς τον Οργανισμό και ενημέρωση Διοικητικών Συμβουλίων Ενώσεων 2.3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος 2.4. Ανεξόφλητα υπόλοιπα Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής 2.5. Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου σχετικά με προκαταβολές εφάπαξ 2.6. Επιστολή ιατρού  σχετικά με ρυθμίσεις που αφορούν σε χειρουργικές ειδικότητες και ουρολογικά περιστατικά 2.7. Έγγραφο …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2010 | Leave a comment

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 29/20-09-10.

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Ευχαριστήρια επιστολή ασφαλισμένου 2.2. Αποστολή εξώδικης δήλωσης απάντησης προς την ΕΕΔΕ 2.3. Παγκόσμιο Forum για τα NEW MEDIA 2.4. Αμοιβές χειρουργών οφθαλμιάτρων ΕΔΟΕΑΠ 2.5. Αγωγή ασφαλισμένης κατά Ιατρού και Οργανισμού 3. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 4. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α΄   ΕΞΑΜΗΝΟΥ 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΩΣΕΩΝ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 6. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2010 | Leave a comment

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 28/07-09-10.

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (20/9/2010) 3. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ κ.κ. ΑΓ. ΚΥΡΙΤΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΜΥΛΩΝΑ ΓΙΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ 4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ME Π.Δ. 5. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2010 6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 7. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (σε  1 ασφαλισμένη) 8. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2010 | Leave a comment

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 27/06-09-10.

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1.  Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικό με ρύθμιση χρεών προς ασφαλιστικούς Οργανισμούς 2.2. Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί επιβολής ΦΠΑ 2.3. Εξώδικη όχληση διαμαρτυρία Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας και άμεση απάντηση 2.4. Αναφορά τομέα Διοικητικού 2.5. Πρόσληψη υπαλλήλου για νυχτερινή  φύλαξη κτιρίου ΕΔΟΕΑΠ 2.6. Υποβολή παραίτησης υπαλλήλων 2.7. Λίστα δικασίμων ΕΔΟΕΑΠ μηνών …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2010 | Leave a comment