ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Monthly Archives: Ιανουάριος 2011

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 4/31-01-11.

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Ενημέρωση για την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση (κωδ.25) της Ψηφιακής Σύγκλισης 2.2. Ενημέρωση για το θέμα της παραμονής στο site θεραπευτηρίου 2.3. Απάντηση νοσηλευτηρίων για μείωση τιμοκαταλόγου για το έτος 2011 2.4. Αιτήσεις Προκαταβολών εφάπαξ ενίσχυσης 2.5. Πίνακες Ειδικών βοηθημάτων και Επιδομάτων Παραπληγίας 2.6. Διευκρινήσεις για την καθιέρωση ΦΠΑ στην Νοσοκομειακή Περίθαλψη 3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2011 | Leave a comment

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 3/24-01-11.

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Επιστολή ΕΣΗΕΑ σχετικά με τα δικαιώματα Γ’ Τριμήνου 2010 και απάντηση ΕΔΟΕΑΠ 2.2. Ενημέρωση Διοικητικού Συμβουλίου για ΔΣ ΟΑΤΥΕ 2.3. Ανακοινώσεις για την πορεία εργασιών ανακατασκευής κτιρίων 2.4. Yποβολή Πρότασης στην Πρόσκληση (κωδ.25) της Ψηφιακής Σύγκλισης – Υποβολή αίτησης για Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας 2.5. Επιστολές ασφαλισμένων σχετικά με νοσηλεία τους σε θεραπευτήριο 2.6. Ενημέρωση για αναλογιστική μελέτη …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2011 | Leave a comment

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 2/11-01-11.

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Επιστολή ΕΔΟΕΑΠ σε ΠΟΕΣΥ για το αγγελιόσημο στο διαδίκτυο 2.2. Αποστολή στοιχείων προϋπολογισμού έτους 2011 στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 2.3. Ενημέρωση Διοικητικού Συμβουλίου για πορεία υπογραφής σύμβασης εργασιών αναδιαρρύθμισης κτιρίων και έγκριση σχετικού χρονοδιαγράμματος 2.4. Ενημέρωση Διοικητικού Συμβουλίου με ενέργειες ΔΣ ΟΑΤΥΕ 2.5. Ενημέρωση Διοικητικού Συμβουλίου για θέμα νοσηλευτηρίου 2.6. Απαντητική επιστολή ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2011 | Leave a comment

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 1/10-01-11.

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Πρακτικό Εξελεγκτικής Επιτροπής της 17/12/2010 και προσχέδιο απάντησης 2.2. Σύντομη περιγραφή προτεινόμενων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του ΕΔΟΕΑΠ 2.3. Κατάθεση Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης Τομεάρχη Διοικητικού 2.4. Ανακοινώσεις ΕΠΗΕΑ για κινητοποιήσεις – προσωπικό ασφαλείας ΕΔΟΕΑΠ – ανακοίνωση εκπροσώπου εργαζομένων 2.5. Ενημερωτικό σημείωμα Νομικής Υπηρεσίας για δικασίμους χρονικού διαστήματος Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2011 2.6. Επιστολή ασφαλισμένου σχετικά με νοσηλεία του σε θεραπευτήριο …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2011 | Leave a comment