ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Monthly Archives: Φεβρουάριος 2011

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 8/28-02-11.

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Χρόνοι αναμονής ραντεβού ιατρικών επισκέψεων στα οδοντιατρεία και στο φυσικοθεραπευτήριο 2.2. Ενημέρωση ΔΣ για αγωγές  μελών 3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ 4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 7. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΑΓΙΩΝ-ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 8. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  ( 1 …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2011 | Leave a comment

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 7/22-02-11.

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Εκπαίδευση Διοικητικού Προσωπικού 2.2. Αμοιβές Βοηθών Χειρουργών στο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ 2.3. Κάλυψη Συντήρησης Μηχανημάτων Οργανισμού – Υποχρέωση από Ασφαλιστικό Συμβόλαιο 3. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ 5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2011 | Leave a comment

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 6/21-02-11.

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Κατάθεση πρότασης στο Ε.Π  Ψηφιακή Σύγκλιση – υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας  Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης – ΗΔΙΚΑ ΑΕ – ΕΔΟΕΑΠ 2.2. Ευχαριστήρια επιστολή Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος για την έκδοση του ΕΔΟΕΑΠ *Ήταν κάποτε ένας πόλεμος* 2.3. Ορισμός εισφοράς για ασφαλισμένους που έχουν διαγραφεί οριστικά από τις οικείες Ενώσεις για παραβίαση Καταστατικών Διατάξεων ή για διάπραξη …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2011 | Leave a comment

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 5/07-02-11.

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Στοιχεία μονογονεϊκών οικογενειών με 2 τέκνα 2.2. Πρόοδος εργασιών κατά το μήνα Ιανουάριο 2011 στο κτίριο της οδού Ορμηνίου 2.3. Απάντηση Ιατρικού Κέντρου σχετικά με μείωση τιμοκαταλόγου ΕΔΟΕΑΠ 3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ 4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 7. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2011 | Leave a comment