ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Monthly Archives: Δεκέμβριος 2010

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 45/14-12-10.

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 3. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 4.  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 5. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΜΕΑ ΕΣΟΔΩΝ 8. ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΣΩΝ  ΒΑΣΕΙ Ν. 3863/2010 9. ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕΣΩΝ – ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ  ΧΡΕΩΝ 10. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ (4 ασφαλισμένοι) 11. ΘΕΜΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2010 | Leave a comment

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 44/13-12-10.

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Ανακοίνωση Συντονιστικής Επιτροπής Εργαζομένων στα ΜΜΕ για 24ωρη απεργία την Τετάρτη 15/12/2010 και 48ωρη απεργία από 17/12/2010 2.2. Καταγγελία ασφαλισμένης και απάντηση γιατρού 2.3. Ευχαριστήρια επιστολή Πρωθυπουργού 2.4. Επιστολή από Θεραπευτήριο 3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ 4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ (4 μέλη) 7. ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ( …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2010 | Leave a comment

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 43/06-12-10.

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Θέμα δικαιοδόχου 2.2. Απαντητική επιστολή σχετικά με γιατρούς SOS 2.3. Απαντητική επιστολή Προέδρου ΔΣ Θεραπευτηρίου 2.4. Αιτήσεις προς εκκαθάριση από ΤΥΠ 2.5. Θέμα έκδοσης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας 2.6. Έγγραφο ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ για αποστολή στατιστικών δελτίων τριμηνιαίας και ετήσιας έρευνας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης 3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ 4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2010 | Leave a comment