ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Monthly Archives: Ιούνιος 2009

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 24/29-06-09.

1 EΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ 3 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ 4 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 6 ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 7 ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ 8 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ AΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 9 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 10 ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 11 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 12 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2009 | Leave a comment

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 23/22-06-09.

1 EΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ 3 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ 4 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ 6 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ 7 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 8 ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 9 ΑΙΤΗΣΗ   ΓΙΑ  ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 10 ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 11 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 12 ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2009 | Leave a comment

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 22/15-06-09.

1 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ 3 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ 4 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΜΕΣΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΤΥΠ (επανεξέταση θέματος και προτεινόμενες λύσεις) 6 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ.Σ. 7 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 8 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΟΕΑΠ 9 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (Διαγραφές μελών) 10 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΦΑΠΑΞ 11 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 12 ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2009 | Leave a comment

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 21/11-06-09.

1 EΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ 3 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ 4 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. 6 ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΜΕΣΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΤΥΠ (επανεξέταση θέματος και προτεινόμενες λύσεις) 7 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΕΝΩΣΕΙΣ 8 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1967-2009 9 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ 10 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ – ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2009 | Leave a comment

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 20/04-06-09.

1 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2009 | Leave a comment