ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Monthly Archives: Ιούλιος 2010

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 25/19-07-10.

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής Α΄+ Β’ τριμήνου 2010 2.2. Επιστολή συνταξιούχου 2.3. Επιστολή συνταξιούχου 2.4. Πρόταση καθηγητή   περί εγκρίσεως εξόδων σε καρδιοθωρακικά και καρδιοαγγειοχειρουργικά περιστατικά 2.5. Πρόταση ιατρού   σχετικά με μείωση δαπανών που αφορούν στη διερεύνηση των διαταραχών του ύπνου 2.6. Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας σχετικά με τα υφιστάμενα συστήματα είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών 2.7. Έκθεση Εσωτερικού Ελεγκτή για τον …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2010 | Leave a comment

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 24/12-07-10.

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Πρόταση συνεργασίας από ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 2.2. Ανάθεση αναλογιστικής μελέτης για το 2011 2.3. Πρακτικά μη πραγματοποιηθείσης Γενικής Συνέλευσης της 26/5/2010 2.4. Παρακλινικές εξετάσεις 2.5. Εκτύπωση υλικού για Γενική Συνέλευση Σεπτεμβρίου 3. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ 4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ) 5. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2010 | Leave a comment

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 23/05-07-10.

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Επιβολή ΦΠΑ 11% στα νοσοκομεία από 1ης Ιουλίου 2010 2.2. Παράδοση ΠΣ ΤΥΠ σε εταιρεία PRUDENTIAL για αξιολόγηση 2.3. Καθαρισμός κτιρίου ΕΔΟΕΑΠ 2.4. Υπηρεσιακό σημείωμα από Τομεάρχη Μηχανογράφησης για αγορά συγκεκριμένων προγραμμάτων και ενεργών συσκευών δικτύου 2.5. Επιστολή ασφαλισμένου σχετικά με νοσηλεία του και κύρος ΕΔΟΕΑΠ 2.6. Ευχαριστήριο τηλεγράφημα ασφαλισμένου για εξορθολογισμό 2.7. Δημοσίευμα Διοικητικού Συμβουλίου ΕΔΕΕ …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2010 | Leave a comment