ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Monthly Archives: Ιούλιος 2010

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 25/19-07-10.

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής Α΄+ Β’ τριμήνου 2010 2.2. Επιστολή συνταξιούχου 2.3. Επιστολή συνταξιούχου 2.4. Πρόταση καθηγητή   περί εγκρίσεως εξόδων σε καρδιοθωρακικά και καρδιοαγγειοχειρουργικά περιστατικά 2.5. Πρόταση ιατρού   σχετικά με μείωση δαπανών που …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2010 | Leave a comment

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 24/12-07-10.

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Πρόταση συνεργασίας από ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΡΑΚΟΥ Α.Ε. 2.2. Ανάθεση αναλογιστικής μελέτης για το 2011 2.3. Πρακτικά μη πραγματοποιηθείσης Γενικής Συνέλευσης της 26/5/2010 2.4. Παρακλινικές εξετάσεις 2.5. Εκτύπωση υλικού για Γενική Συνέλευση Σεπτεμβρίου 3. …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2010 | Leave a comment

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 23/05-07-10.

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Επιβολή ΦΠΑ 11% στα νοσοκομεία από 1ης Ιουλίου 2010 2.2. Παράδοση ΠΣ ΤΥΠ σε εταιρεία PRUDENTIAL για αξιολόγηση 2.3. Καθαρισμός κτιρίου ΕΔΟΕΑΠ 2.4. Υπηρεσιακό σημείωμα από Τομεάρχη Μηχανογράφησης για αγορά συγκεκριμένων προγραμμάτων …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2010 | Leave a comment