ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Monthly Archives: Απρίλιος 2011

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 15/27-04-11.

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Λίστα εκμισθωμένων ακινήτων ΕΔΟΕΑΠ 3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ 4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2010 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2010 7. ΟΡΙΣΜΟΣ …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2011 | Leave a comment

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 14/18-04-11.

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Επιστολή Βουλευτή Αττικής -Απαντητική επιστολή Προέδρου Δ.Σ. 2.2. Πρόταση Προέδρου για καταβολή εξόφλησης δημόσιας νοσοκομειακής περίθαλψης έως 31-5-2011 3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ ΑΘΗΝΩΝ 4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2011 | Leave a comment

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 13/11-04-11.

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Επιστολή Αρχιάτρου 2.2. Σχετικά με λύση μίσθωσης ακινήτου ΕΔΟΕΑΠ 2.3. Ενημέρωση για Πίνακα χαρτοφυλακίου μετοχών 2.4. Πρόοδος εργασιών κατά το μήνα Μάρτιο 2011 στο κτίριο της οδού Ορμινίου 3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠ …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2011 | Leave a comment

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 12/04-04-11.

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κας ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2.1. Ενημέρωση για θέματα Πρωτοκόλλου 2.2. Ενημέρωση για την εκτέλεση αποφάσεων ΔΣ για συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου 2.3. Ενημέρωση ασφαλισμένων για παροχή υπηρεσιών Μαίας 2.4. Ενημέρωση ασφαλισμένων και συνεργατών σχετικά με τις …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2011 | Leave a comment