ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Monthly Archives: Οκτ 2012

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 42/15-10-12

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης) Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κας Προέδρου 2.1.Ενημέρωση ΔΣ για τη συνάντηση της 11-10-2012 με τα άνεργα μέλη μας και όσους βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας 2.2.Ενημέρωση ΔΣ για την προγραμματισμένη στις 15-10-2012 συνάντηση με όσους ασφαλισμένους μας λαμβάνουν βοηθήματα Θέμα 3ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα της διαχείρισης των διαθεσίμων  (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής) Θέμα …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2012 | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 42/15-10-12

Ειδικά Σχολεία

Για τα παιδιά των ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ τα οποία χρειάζεται να φοιτούν σε ειδικά σχολεία, ο Οργανισμός καλύπτει τη δαπάνη μετά από αίτηση του ασφαλισμένου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@edoeap.gr και έγκριση Διοικητικού Συμβουλίου, έως του ποσού των 1.100,00 ευρώ/μήνα, με συμμετοχή του ασφαλισμένου 25% για τις περιπτώσεις σε ιδιωτικών σχολείων. Στα δημόσια σχολεία ή τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, η δαπάνη καλύπτεται χωρίς συμμετοχή. Για τα παιδιά …

Posted in Κλάδος Υγείας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ειδικά Σχολεία

Βοήθημα Κηδείας

Ο Οργανισμός χορηγεί βοήθημα κηδείας ύψους 1.500 ευρώ για τα άμεσα μέλη και 1.100 ευρώ για τα έμμεσα μέλη. Δικαιούχος είναι αυτός στον οποίο έχει εκδοθεί το Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών από το γραφείο τελετών. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής: Ληξιαρχική πράξη θανάτου Πρωτότυπο Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών από το γραφείο τελετών Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης του δικαιούχου του βοηθήματος

Posted in Κλάδος Υγείας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Βοήθημα Κηδείας

Επίδομα Νεφροπαθών

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ, οι οποίοι υποβάλλονται σε συνεδρίες αιμοκάθαρσης και με την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν σχετικό επίδομα από άλλο φορέα, δικαιούται επίδομα νεφροπαθών, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 400 ευρώ για τους άμεσα ασφαλισμένους και 250 ευρώ για τους έμμεσα. Για την καταβολή του επιδόματος απαιτείται η υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@edoeap.gr , συνοδευόμενης από βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου ότι ο ασφαλισμένος …

Posted in Κλάδος Υγείας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επίδομα Νεφροπαθών

Επίδομα Τοκετού (Φυσιολογικός τοκετός – Καισαρική Τομή)

Οι ασφαλισμένες του ΕΔΟΕΑΠ δικαιούνται επιδόματος για φυσιολογικό τοκετό 1.500 ευρώ για κάθε παιδί. Σε περίπτωση φυσιολογικού τοκετού σε δημόσιο νοσοκομείο ο ΕΔΟΕΑΠ καταβάλλει ως επίδομα στη μητέρα το ποσό των 1.500 ευρώ μείον το κόστος νοσηλείας. Τα ίδια ποσά δικαιούνται και οι έμμεσα ασφαλισμένες. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση του επιδόματος στην περίπτωση του φυσιολογικού τοκετού είναι τα εξής: Εισιτήριο ΕΔΟΕΑΠ Ληξιαρχική …

Posted in Κλάδος Υγείας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επίδομα Τοκετού (Φυσιολογικός τοκετός – Καισαρική Τομή)

Πιεσόμετρα

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ οι οποίοι χρειάζεται λόγω πάθησης να χρησιμοποιούν πιεσόμετρο καλύπτονται για την αγορά του έως του ποσού των 50 ευρώ ανά διετία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση της δαπάνης είναι η προσκόμιση γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού για την πάθηση και το αναγκαίο της μέτρησης, καθώς και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.

Posted in Κλάδος Υγείας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πιεσόμετρα

Παροχή Αεροστρώματος

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ καλύπτονται για αγορά αεροστρώματος έως του ποσού των 150 ευρώ με συμμετοχή τους 30%, μετά από προσκόμιση γνωμάτευσης θεράποντος ιατρού και σύμφωνη γνώμη αρχιάτρου. Σε περίπτωση ενοικίασης, εγκρίνεται δαπάνη για ένα μήνα με συμμετοχή 10% και τις ίδιες προϋποθέσεις.

Posted in Κλάδος Υγείας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παροχή Αεροστρώματος

Ενέσεις στο σπίτι

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ δικαιούνται αποζημίωσης σε περίπτωση που απαιτείται η διενέργεια ενέσεων λόγω κατάκλισης, αδυναμίας μετακίνησης ή αναπηρίας, 10 ευρώ ανά ένεση. Απαιτείται γνωμάτευση θεράποντος ιατρού και φορολογικό παραστατικό σχετικό με τη δαπάνη.

Posted in Κλάδος Υγείας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ενέσεις στο σπίτι

Βελονισμοί

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ δικαιούνται κάλυψη δαπάνης για διενέργεια συνεδριών βελονισμού, έως 20 κατ’  έτος, με αποζημίωση 15 ευρώ ανά συνεδρία. Απαιτείται παραπεμπτικό θεράποντος ιατρού και νόμιμη απόδειξη ιατρών όλων των ειδικοτήτων ή φυσικοθεραπευτών. Στα ιατρεία του ΕΔΟΕΑΠ (Αθήνα) οι ασφαλισμένοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 20 συνεδρίες κατ’ έτος.

Posted in Κλάδος Υγείας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Βελονισμοί

Νοσοκομειακή Περίθαλψη

Για την εισαγωγή σε νοσοκομείο, συμβεβλημένο θεραπευτήριο ή μη, η κάλυψη της δαπάνης νοσηλείας τους πραγματοποιείται μόνο εφόσον έχει εκδοθεί από τον Οργανισμό το απαραίτητο εισιτήριο. Η εισαγωγή στο νοσηλευτικό ίδρυμα γίνεται έπειτα από έγγραφη μηχανογραφημένη εντολή (εισιτήριο) του ΤΥΠ, μετά την προσκόμιση η αποστολή μέσω e-mail στη διεύθυνση eisitiria@edoeap.gr των παρακάτω δικαιολογητικών το αργότερο 3 εργάσιμες πριν από την ημερομηνία εισαγωγής. Αναλυτική Ιατρική Γνωμάτευση θεράποντος …

Posted in Κλάδος Υγείας | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Νοσοκομειακή Περίθαλψη