ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Author Archives: antonaki

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 41/16-10-2019

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) 2.1 Eφάπαξ εξόφληση οφειλών εταιρειών βάσει ν.4611/2019 (συν.1 αριθ. πρωτ. 1836/15-10-2019) 2.2 Διαγραφή υποβληθείσας ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ & ΑΚΑ-ΑΚΕ (συν.2 αριθ. πρωτ. 1837/15-10-2019) 2.3 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ειδικής εισφοράς διαδικτύου ΑΚΕΕΔ και ποσού που …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2019 | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 41/16-10-2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 40/9-10-2019

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής) Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) 2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρείας (συν.1 αριθ. πρωτ. 1792/8-10-2019) 2.2 Eφάπαξ εξόφληση οφειλών εταιρειών βάσει ν.4611/2019 (συν.2 αριθ. πρωτ. 1793/8-10-2019) 2.3 Διαγραφή υποβληθείσας ΑΚΕ …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2019 | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 40/9-10-2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 39/3-10-2019

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) 2.1 Εφάπαξ εξόφληση οφειλής αγγελιοσήμου εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ. 1758/2-10-2019) 2.2 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, από αγγελιόσημο διαφήμισης ημερήσιου Τύπου καθώς και λοιπές …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2019 | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 39/3-10-2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 38/25-9-2019

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) 2.1 Εφάπαξ εξόφληση οφειλής αγγελιοσήμου εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ. 1725/24-9-2019) 2.2 Διαγραφή υποβληθείσας ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ & ΑΚΑ-ΑΚΕ (συν.2 αριθ. πρωτ. 1726/24-9-2019) 2.3 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ειδικής εισφοράς διαδικτύου ΑΚΕΕΔ (συν.3 αριθ. πρωτ. 1727/24-9-2019)  Θέμα 3ο:     Θέματα …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2019 | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 38/25-9-2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 37/20-9-2019

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας 2.1 Αίτηση για νέα προκαταβολή επικουρήσεων (συν.1 αριθ. πρωτ. 1721/19-9-2019) Θέμα 3ο:     Διάφορα Θέματα 3.1 Ανανέωση συμβάσεων διοικητικού προσωπικού του Οργανισμού (συν.2 αριθ. πρωτ. 1697/17–9-2019) 3.2 Σχετικά με την έγκριση δαπάνης για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (συν.3 αριθ. πρωτ. …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2019 | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 37/20-9-2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 36/18-9-2019

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) 2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, από αγγελιόσημο διαφήμισης ημερήσιου Τύπου καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ. 1688/17-9-2019) 2.2 Ενημέρωση σχετικά με …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2019 | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 36/18-9-2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 35/11-9-2019

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) 2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από αγγελιόσημο διαφημίσεων Ημερήσιου Τύπου, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ. 1646/10-9-2019) 2.2 Διαγραφή υποβληθείσας ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ & ΑΚΑ-ΑΚΕ (συν.2 αριθ. πρωτ. 1647/10-9-2019) Θέμα …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2019 | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 35/11-9-2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 34/4-9-2019

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) 2.1 Αιτήσεις εταιρειών για εφάπαξ εξόφληση οφειλής αγγελιοσήμου διαφήμισης ημερήσιου τύπου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4611/2019 (συν.1 αριθ. πρωτ. 1590/3-9-2019) 2.2 Διαγραφή υποβληθείσας ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ & ΑΚΑ-ΑΚΕ (συν.2 αριθ. πρωτ. 1591/3-9-2019) 2.3 Ενημέρωση σχετικά με αποστολή οφειλών …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2019 | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 34/4-9-2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/28-8-2019

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) 2.1 Σχετικά με εισηγήσεις για καταλογισμό -πράξη  βεβαίωσης  οφειλής    (συν.1 αριθ.   πρωτ.1550 /27-8-2019) 2.2 Σχετικά με εφάπαξ εξόφληση οφειλής Αγγελιοσήμου (συν.2 αριθ. πρωτ. 1551 /27-8-2019) 2.3 Σχετικά με διαγραφή υποβληθείσας ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ & ΑΚΑ – ΑΚΕ με σκοπό την …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2019 | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/28-8-2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32/1-8-2019

Θέμα   1ο:   Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια) Θέμα 2ο: θέματα κ. Προέδρου 2.1 Πρακτικό επιτροπής επιλογής Γενικού Διευθυντή (συν.1 αριθ. πρωτ. 1516/31-7-2019) 2.2 Έγκριση απάντησης σε επιστολή ΕΙΤΗΣΕΕ (συν.2 αριθ. πρωτ. 1520/31-7-2019) 2.3 Σχετικά με ρύθμιση οφειλών αγγελιοσήμου διαφημίσεων (συν.3 αριθ. πρωτ. 1518/31-7-2019) 2.4 Εισήγηση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη επειγουσών αναγκών σε Διοικητικούς υπαλλήλους (συν.4 αριθ. πρωτ. 1521/31-7-2019) Θέμα 3ο: Θέματα …

Posted in Συνεδριάσεις έτους 2019 | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32/1-8-2019